Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Γαύδος 24-11-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                              Αρ. Πρωτ.: 1707/24.11.2014

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ

1)ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

2)ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΑΥΔΟΥ

HPIM2923

Εν όψει της επόμενης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. (πιθανή ημερομηνία 3-12-2014), όπου στα θέματα ημερήσιας διάταξης θα συμπεριλαμβάνεται  η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος του δήμου, καλείστε να προετοιμάσετε και να καταθέσετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας πάνω στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του προϋπολογισμού και τις δυνατότητες του δήμου. Θεωρούμε σκόπιμο, επ΄ευκαιρίας, να συγκεντρωθούν και να συζητηθούν  προτάσεις οι οποίες, αν και δεν θα είναι άμεσα υλοποιήσιμες, θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια δεξαμενή προτάσεων-έργων, που μετά την ωρίμανσή τους θα μπορούμε να διεκδικήσουμε χρηματότηση για την υλοποίησή τους.

Επιπλέον, θα συγκεντρωθούν και θα συζητηθούν οι προτάσεις, παρατηρήσεις, διορθώσεις σχετικά με τους κανονισμούς καθαριότητας και λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου  ώστε να προχωρήσουμε στη ψήφισή τους.

Τέλος, οποιαδήποτε θέματα  θα θέλατε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη, παρακαλώ όπως γνωστοποιηθούν έγκαιρα (έως την 26-11-2014) είτε με την  κατάθεση αιτήματος αυτοπροσώπως στο δημοτικό κατάστημα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου   dimarxio@gmail.com (με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση lilian.stefanaki@gmail.com) ή τηλεφωνικά στο 6945100393 ή μέσω fax στον αριθμό 2823041101 ή 2821053963.

Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα διενέργειας της συνεδρίασης του Δ.Σ. καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα ακολουθήσει πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνείστε με τους παραπάνω τρόπους.

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαύδου.

Η πρόεδρος του Δ.Σ.

Λίλιαν Στεφανάκη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.