Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής & μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 26-11-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.:1721

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 29/11/2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

 1. Εκλογή αντιπροέδρου οικονομικής επιτροπής
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού σύμφωνα με εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.
 3. Παράσταση του Δήμου την 9-12-2014 στην Αθήνα στην εκδίκαση της ένστασης του κ. Μπικογιαννάκη κατά της 330/2014 απόφασης οικονομικής επιθεώρησης Κρήτης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 4. Παράσταση δήμου στην εκδίκαση της υπόθεσης παραποίησης εγγράφου του Παρακαταθηκών και Δανείων την 27-1-2015 στα Χανιά.

 

 

 

Η πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ε. Καλλίνικου

ai giannis street

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 30/11/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της οικονομικής επιτροπής
 2. Αποδοχή παραχώρησης έκτασης από Νικόλαο Λαμπάκη στη θέση «Σγουδιανά» και Λίλιαν Στεφανάκη στη θέση «Άνω Θεορίνη» έκταση για διάνοιξη γεώτρησης.
 3. Συγκέντρωση παρατηρήσεων-διορθώσεων, συζήτηση του σχεδίου κανονισμού καθαριότητας και ψήφισή του.
 4. Σύνταξη τεχνικού προγράμματος 2015.
 5. Ορισμός Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.
 6. Ενημέρωση για αίτημα του Δήμου στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτη χρηματοδότηση για το κόστος μεταφοράς αποβλήτων στα Χανιά με στόχο το άμεσο κλείσιμοο του ΧΑΔΑ.
 1. Απόφαση για σύσταση τριμελούς επιτροπής κατάρτησης ετησίου μητρώου αρρένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του 2119/93 και την υπ΄αριθμ. Φ.127080/56763/43/14-12/2014 του υπ. Εσωτερικών.
 2. Ενημέρωση από τη δήμαρχο για εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου (alfaware κ.λπ.)
 3. Αναφορά του κ. Μπικογιαννάκη

 

Η πρόεδρος

Του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.