Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Έκτακτη Συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Καλλίνικου Ευαγγελία

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 21/12/2014

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1838

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

apostoloss 2012

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Έκτακτη Συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 22/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω του τέλους του οικονομικού έτους για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2014 με την 32/2014 απόφαση του ΔΣ, η οικονομική επιτροπή προέβη στην με την αρ. 15/2014 απόφαση ψήφιση πίστωσης που εκ παραδρομής δεν γράφτηκαν στην απόφαση τα ακόλουθα: ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ 25-6642.001  ποσού 3.000 ευρώ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων». Προκειμένου να προβούμε στην πληρωμή του καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε στα αντλιοστάσια να εγκρίνουμε την ορθή επανάληψη της 15/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Ψήφιση πίστωσης ποσού 793,18 ευρώ στον νέο Κ.Α. 10-7325.001  με τίτλο «Νέα παροχή ηλεκτρ. στο Δημαρχείο Γαύδου»

Για τον λόγω ότι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβάλουμε τεχνικά δελτία στο πρόγραμμα LEADER, και είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουμε εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2015, προτείνω επίσης τα ακόλουθα:

  1. Ανάθεση της Μελέτης με τίτλο «ΜΠΕ για το έργο Ασφαλτόστρωση δρόμου Καστρί-Ελικοδρόμιο» ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) στον Κ.Α. 30-7412.007
  2. Ανάθεση της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη για το έργο Ασφαλτόστρωση δρόμου Καστρί – Ελικοδρόμιο» ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) στο νέο Κ.Α. 30-7412.008

.

Παρακαλείται όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρίσταται  να ειδοποιήσει τον αναπληρωματικό του.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.