Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Έκτακτη Συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Καλλίνικου Ευαγγελία

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 30/12/2014

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1847

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Έκτακτη Συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 30/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω του τέλους του οικονομικού έτους για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:XIONI_14

1.Μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2014 με την 46/2014 απόφαση του ΔΣ, η οικονομική επιτροπή θα πρέπει να προβεί στην ψήφιση πίστωση των ποσών που αναφέρονται στην τροποποίηση αυτή.

(συνημμένος πίνακας είναι αναρτημένος στο δημοτικό κατάστημα)

2.Ένταλμα προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου

Παρακαλείται όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρίσταται  να ειδοποιήσει τον αναπληρωματικό του.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.