Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 24-01-2015


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 24-01-2015 ωρα 13.30

SANYO DIGITAL CAMERA

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης των μελών των επιτροπών

Μετά από την νόμιμη κλήση και την κλήρωση των μελών των επιτροπών από τα μέλη του Δ.Σ. (παρόντα και απόντα) το δημοτικό συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το πρακτικό κλήρωσης.

Οι επιτροπές που θα συσταθούν στη συνεδρίαση είναι οι εξής:

  • Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών και απευθείας ανάθεσης Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών για το έτος 2014.
  • Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Έργων μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕπ, για το έτος 2014.
  • Επιτροπή επισκευών δημοτικού γενικού μηχανολογικού εξοπλισμού και ελέγχου των δαπανών συντήρησης αυτού, καθώς και παραλαβής των ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων για το έτος 2014.
  • Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων, οχημάτων για το έτος 2014
  • Επιτροπή Παραλαβής για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-μεταφορών και απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών για το έτος 2014.
  • Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών αξίας μέχρι 2.934,00€ -Π.Δ. 28/80
  • Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,00€

 

ΘΕΜΑ 2: Απόφαση έγκρισης του “Κανονισμός Καθαριότητας του νησιού”

Με την απόφαση 36 του 2014 αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη σύνταξη κανονισμού καθαριότητας για το νησί. Έγινε σύνταξη σχεδίου κανονισμού το οποίο  βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου. Καλείστε να το μελετήσετε και να διατυπώσετε τις απόψεις σας ώστε στην παρούσα συνεδρίαση να ληφθεί η απόφαση ψήφισής του.

ΘΕΜΑ 3: Τριετής απογόρευση κυνηγιού. Δράσεις του Δήμου  

Δεδομένου ότι σύντομα λήγει η τριετής απογόρευση του κυνηγιού στο νησί θα πρέπει να συζητήσουμε εάν και ποιές δράσεις θα αναλάβουμε.

 

ΘΕΜΑ 4: Διάφορα προβλήματα στο νησί

Αναφορικά:

Α)καθαριότητα στο νησί

Β)Πρόκληση ζημιών στο Λαυρακά

Γ)Ενημέρωση-προτάσεις για σύμβαση με ΑΝΕΝΔΥΚ

Δ)προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού

Πέραν των θεμάτων που ενδεικτικά αναφέρονται στην Η.Δ. θα ήταν σκόπιμο ο καθένας να διατυπώσει τα ζητήματα που θεωρεί ότι θα πρέπει το Δ.Σ. να λάβει δράση.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.t1docx

Η πρόσκληση για την 1_2015 συνεδρίαση και αντίγραφο του παρόντος μπορείτε να παραλάβετε από το δημοτικό κατάστημα. Επίσης βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.