Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόγραµµα Ψηφοφορίας των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.


ekloges

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ

ΤΗΛ.ΦΑΞ: 2823041101

 

ΓΑΥ∆ΟΣ 21-01-2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 38

 

Πρόγραµµα Ψηφοφορίας των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25ης

Ιανουαρίου 2015 για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

 

 

Η ∆ήµαρχος Γαύδου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις::

 1. α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 του Π.∆. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο

κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57

Α΄).

β. Του Π. ∆/τος 173/2014 «∆ιάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών

και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 277/ Α/31-12-2014)

γ. Του άρθρου 1 του Π.∆. 4/2013 «Καθορισµός των βουλευτικών εδρών κάθε

εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (ΦΕΚ 10 /τ. Α΄/14-1-

2013).

 1. Την αριθ. 2/2015 από 10/1/2015 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χανίων,

µε την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν εβδομήντα έξι (76) υποψήφιοι

βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Χανίων για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της

25ης Ιανουαρίου 2015.

 1. Την αριθ. 4/2015 από 14/1/2015 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου

Πάγου, µε την οποία ανακηρύχτηκαν :

α) Οι αναφερόµενοι σ’ αυτήν δεκαέξι (16) συνδυασµοί υποψηφίων βουλευτών της

εκλογικής περιφέρειας Χανίων για τις ανωτέρω εκλογές, και

β) Οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόµµατος για τις ίδιες εκλογές.

 1. Την υπ` αριθ. 2557/9-1-15 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής

Ενότητας Χανίων, «Καθορισµός εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων

ψηφοφορίας για τις γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015».

 1. Την υπ` αριθ. 2560/9-1-15 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής

Ενότητας Χανίων, «Καθορισµός ειδικών εκλογικών τµηµάτων και

καταστηµάτων ψηφοφορίας Ετεροδηµοτών για τις γενικές Βουλευτικές

Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015».

6.Την αριθ. Πρωτ. 7124/16-1-2015 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής

Ενότητας Χανίων, για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 µε

την οποία ανακηρύχτηκαν για την εκλογική περιφέρεια Χανίων οι συνδυασµοί

κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων

7.Την αριθ. Πρωτ. 7126/16-1-2015 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής

Ενότητας Χανίων, για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 µε

την οποία ανακηρύχτηκαν για την εκλογική περιφέρεια Χανίων ,για τις βασικές

εκλογικές περιφέρειες : Α΄ Αθηνών, Β΄ Αθηνών, Β΄ Πειραιώς, και Α΄ Θεσσαλονίκης οι

συνδυασµοί κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Ότι την 25η Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Κυριακή θα διενεργηθεί στην Περιφέρεια του

∆ήµου µας,ψηφοφορία για την εκλογή τεσσάρων (4) βουλευτών στο Ελληνικό

Κοινοβούλιο.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει από ώρα 07: 00 και θα λήξει στις 19:00.

α. Με τις παραπάνω προκήρυξεις (4) &(6) του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής

Ενότητας Χανίων, γνωστοποιήθηκε ότι ανακηρύχθηκαν για την Εκλογική Περιφέρεια

Χανίων οι κατωτέρω συνδυασµοί κοµµάτων και συνδυασµών κοµµάτων και

ορίστηκαν για το ∆ήµο µας καταστήµατα ψηφοφορίας και κατανεµήθηκαν οι εκλογείς

σε εκλογικά τµήµατα κατ` αντιστοιχία ως ακολούθως:

∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ

Α/Α

ΕΚΛΟΓ.

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ &

Ε∆ΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ

ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

43.

Γαύδος ∆ηµοτικό Σχολείο

∆ήµου Γαύδου

α) Οι εκλογείς οι γραµµένοι στους εκλογικούς

καταλόγους του ∆ήµου Γαύδου

β) Οι γραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς

καταλόγους εκλογείς :

Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ανακηρύχτηκαν για την

εκλογική περιφέρεια Χανίων :

Οι κατωτέρω συνδυασµοί κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων :

Α) Οι κατωτέρω συνδυασµοί κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων :

kalpes1-630x400-thumb-large

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 1. ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Επαµεινώνδα
 2. ΒΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 3. ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη
 4. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εµµανουήλ
 5. ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΒΙΡΑ (ΕΛΒΗ) του Φαίδρου
 6. ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ –ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του Νικολάου ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
 7. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) του Νικολάου
 8. ∆ΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 9. ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ∆ηµήτρη
 10. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Παναγιώτη
 11. ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου
 12. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μηνά

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

 1. ΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Γεωργίου
 2. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Κωνσταντίνου
 3. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ
 4. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ του Νικολάου
 5. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Εµµανουήλ
 6. ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

 1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Σίµου
 2. ΓΑΡΜΠΙ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ του Χρήστου
 3. ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
 4. ΜΑΜΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη
 5. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εµµανουήλ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 1. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ηµητρίου
 2. ΚΟΥΜΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ του Γεωργίου
 3. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Εµµανουήλ
 4. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Κωνσταντίνου
 5. ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Στυλιανού
 6. ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ∆ηµητρίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος

 1. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ του Κωνσταντίνου
 2. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.∆.Ε.)
 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ανδρέα

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

 1. ΖΕΚΑΚΗ-ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ ΣΟΦΙΑ του ∆ηµοσθένη
 2. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 3. ΠΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου
 4. ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Εµµανουήλ
 5. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Νικολάου
 6. ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)

 1. ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του Αριστείδη
 2. ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ∆ηµοσθένη
 3. ∆ΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ
 4. ΡΑΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ του Ελευθερίου
 5. ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ-ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του Μιχαήλ
 6. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του Εµµανουήλ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

 1. ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 2. ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Σπυρίδωνος
 3. ΜΕΝΤΕΣΙ∆ΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ του Ιωάννη
 4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του Σωτήρη

ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.∆.Ε.Μ.)

 1. ΜΑΝΤΕΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 1. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη 2. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ∆ΑΦΝΗ του Μανούσου
 2. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ
 3. ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αντωνίου
 4. ΣΗΦΟ∆ΑΣΚΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη
 5. ΦΤΥΛΙΤΑΚΗ ΝΙΚΗ του Μιχαήλ

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ –

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής,

κοµµουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας &

Μετωπική Αριστερή Συµπόρευση – ΜΑΡΣ-πολιτική συνεργασία

δυνάµεων και αγωνιστών/στριών

 1. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
 2. ∆ΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ του Νικολάου
 3. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου
 4. ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
 5. ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εµµανουήλ
 6. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Νικολάου

ΚΚΕ (µ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 1. ΑΡΧΟΛΕΩΝ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 2. ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Νικολάου
 3. ΝΤΑΜΑ∆ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εµµανουήλ
 4. ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του Ιωσήφ
 5. ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 1. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του Ιωάννη
 2. ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Φωτίου
 3. ΣΚΟΥΛΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΠΩ) του Εµµανουήλ-Ελευθερίου
 4. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εµµανουήλ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ,ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,

ΛΕΥΚΟ,ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ- ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου
 2. ΓΥΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 3. ΚΑΠΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Εµµανουήλ
 4. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ
 5. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Νικολάου
 6. ΨΑΡΑΚΗ-ΠΟΠΟ∆ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ιωσήφ

Β) Οι κατωτέρω συνδυασµοί υποψηφίων της Επικρατείας

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 1. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Πέτρου
 2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου
 3. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου
 4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου
 5. ∆ΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παναγιώτη
 6. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ευθυµίου
 7. ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
 8. ΓΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
 9. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη
 10. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ-ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ του Νικολάου
 11. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου
 12. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Θωµά

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 1. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου
 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Αντωνίου
 3. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Βασιλείου
 4. ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του Λαζάρου
 5. ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στεφάνου
 6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ζαχαρία
 7. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 8. ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
 9. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αβραάµ
 10. ΓΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του Αλεξάνδρου
 11. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Θεµιστοκλή
 12. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ του Νικολαόυ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ( ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
 13. ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ιαµαντή
 14. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφάνη
 15. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
 16. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του Αντωνίου
 17. ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Προδρόµου
 18. ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βαρσάµη
 19. ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γρηγορίου
 20. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ∆ηµητρίου
 21. ΤΟΥΦΕΞΗ-ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του Αθανασίου
 22. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου
 23. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡ∆Η Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΑΓΙΑ) του Γεωργίου
 24. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

 1. ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία
 2. ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 3. ∆ΟΛΤΣΙΝΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
 4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου
 5. ΚΑΣΙ∆ΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
 6. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 1. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του Νικολάου
 2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 3. ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Νικολάου
 4. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανέστη
 5. ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου
 6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου
 7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 8. ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
 9. ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ(ΜΑΙΡΗΝΗ) συζ. Αναστασίου
 10. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα
 11. ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη
 12. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα Τελεία- Απόστολος Γκλέτσος
 13. ΓΚΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του Κωνσταντίνου
 14. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου
 15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΙΚΗ) του Μιχαήλ
 16. ΚΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου
 17. ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

 1. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
 2. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού
 3. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Νικολάου
 4. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
 5. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ του Ηρακλή
 6. ΑΧΜΕΝΤ ΜΩΧΑΜΕΝΤΙΝ (ACHMENT MOCHAMENTIN) ΜΟΑΒΙΑ

(MOAVIA) του Μωχαµεντίν (MOCHAMENTIN)

 1. ΚΑΡΑΝ∆ΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Εµµανουήλ
 2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ιωάννη
 3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Χρήστου
 4. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ευαγγέλου
 5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Νικολάου
 6. ΚΟΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σεραφείµ

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ)

 1. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου
 2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου
 3. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Θεοδώρου
 4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη
 5. ΤΣΑΡΟΥ- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Σπύρου
 6. ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παύλου 7. ∆ΕΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Σπυρίδωνα
 7. ΚΑΤΣΟΥ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χαραλάµπους
 8. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου
 9. ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θεοδώρου
 10. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Μιχαήλ
 11. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

 1. ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
 2. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου

ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.∆.Ε.Μ.)

 1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ανδρέα Ελευθερίου Αντωνίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 1. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
 2. ΣΚΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
 3. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
 4. ΕΥΦΡΑΙΜΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη
 5. ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΙΟΛΗ-∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου
 6. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ∆ηµητρίου
 7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
 8. ΛΑΜΠΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη
 9. ΜΑΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Παναγιώτη
 10. ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 11. ΜΕΝΟΥ∆ΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Φωτίου
 12. ΜΟΥΓΕΡ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Σταµατίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ –

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής,

κοµµουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας &

Μετωπική Αριστερή Συµπόρευση – ΜΑΡΣ- πολιτική συνεργασία

δυνάµεων και αγωνιστών/στριών

 1. ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου
 2. ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 3. ∆ΕΛΑΣΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΑΣΠΑΡ του Χρύσανθου
 4. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος 5. ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
 5. ΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τηλέµαχου
 6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Γρηγορίου
 7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη
 8. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
 9. ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος
 10. ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ηλία-Ιωάννη
 11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αθανασίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 1. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
 2. ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του Νικολάου
 3. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου
 4. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου
 5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου
 6. ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του Βασιλείου
 7. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Γεωργίου
 8. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Μιχαήλ
 9. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 10. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου
 11. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
 12. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ,ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,

ΛΕΥΚΟ,ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 1. ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φίλιππα
 2. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη
 3. ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
 4. ∆ΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Βασιλείου
 5. ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου
 6. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου
 7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Κυριάκου
 8. ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου
 9. ΡΕΤΣΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου
 10. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ∆Η ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου
 11. ΚΑΚΑΡΕΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπύρου
 12. ΣΓΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σγουρή 2. Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ανακηρύχτηκαν για

τις βασικές εκλογικές περιφέρειες : Α΄ Αθηνών, Β΄ Αθηνών, Β΄ Πειραιώς, και

Α΄ Θεσσαλονίκης :

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

Α) Οι κατωτέρω συνδυασµοί κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων :

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη
 2. ΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ του Ευστρατίου
 3. ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου
 4. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Μιχαήλ
 5. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Ιωάννη
 6. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη
 7. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Νικολάου
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λάµπρου
 9. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Μιχαήλ
 10. ΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΤΖΟΥΛΗ) του Χρήστου
 11. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Κωνσταντίνου
 12. ΜΠΕΛΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΕΤΤΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ηµητρίου
 13. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Γεωργίου
 14. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΜΠΑΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΡΑΝΙΑ) συζ. Βύρωνα
 15. ΠΑΠΑ∆ΡΙΑΝΟΥ Α∆ΡΙΑΝΗ (ΝΟΥΛΗ) του Γεωργίου
 16. ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ανδρέα
 17. ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 18. ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ του Παύλου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 1. ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου
 2. ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΙΑ) του Αθανασίου
 3. ΒΕΡΝΑΡ∆ΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ∆ηµοσθένη
 4. ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 5. ΕΛΛΗΝΙΑ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Κωνσταντίνου
 6. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Κωνσταντίνου
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου
 8. ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου
 9. ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου 10. ΝΕΦΕΛΟΥ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Παύλου
 10. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) του Θεοδώρου
 11. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
 12. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Γεωργίου
 13. ΣΠΑΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου
 14. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ηµητρίου
 15. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου
 16. Υ∆ΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Πάνου
 17. ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αριστοτέλη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

 1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου
 2. ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Γεωργίου
 3. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Σπυρίδωνος
 4. ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Ιωάννη
 5. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Τρύφωνος
 6. ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του Ελευθερίου
 7. ΚΑΡΕΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 8. ΚΑΤΣΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ηλία
 9. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του Χρήστου
 10. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
 11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΝΑ του Αριστοτέλη
 12. ΠΑΥΛΕΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του Γεωργίου
 13. ΠΟΝΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
 14. ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΛΒΑΝΑ του Σπυρίδωνος
 15. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 16. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

 1. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη
 3. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου
 4. ΒΟΥΛ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου
 5. ΓΙΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου
 6. ∆ΑΒΙΤΗ ΑΝΝΑ του Αθανασίου
 7. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
 8. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Αθανασίου
 9. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Θεµιστοκλή
 10. ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Θεοδοσίου 11. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ευστρατίου
 11. ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Νικολάου
 12. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
 13. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
 14. ΣΟΡΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μηνά
 15. ΤΣΕΡΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 16. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Μιχαήλ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 

 1. ΒΟΥΡ∆ΟΥΜΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ του Μάρκου
 2. ΓΑΡ∆ΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του Στέλιου
 3. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Οδυσσέα
 4. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 5. ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του Χρήστου
 6. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του Ηλία
 7. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη
 8. ΛΙΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 9. ΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη
 10. ΜΑΜΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 11. ΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΕΥΑ του Παύλου
 12. ΜΠΕΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΛΕΚΑ) χήρα Χαράλαµπου
 13. ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του Κωνσταντίνου
 14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
 15. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ του Βασιλείου
 16. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Φιλίππου
 17. ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
 18. ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

Τελεία –Απόστολος Γκλέτσος

 1. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
 2. ΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα
 3. ΚΟΥΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη
 4. ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΝΑ του Φωτίου
 5. ΠΑΠΑ∆ΑΜ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ του Αντωνίου
 6. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.∆.Ε.) 1. ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Σπυρίδωνος

 1. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του Αντωνίου

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

 1. ΑΗ∆ΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου
 2. ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασίλη
 3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου
 4. ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
 5. ΓΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Στυλιανού
 6. ΚΑΨΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταύρου
 7. ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Γεωργίου
 8. ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 9. ΜΠΙΛΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ) του Κωνσταντίνου
 10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Παντελή
 11. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ του Παντελή
 12. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) του Γεωργίου
 13. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου
 14. ΣΟΤΑ ΠΑΥΛΟΣ του Κίτο
 15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ζώη
 16. ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ηµητρίου

ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

 1. ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του Οδυσσέα

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

 1. ∆ΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Γεωργίου
 2. ΜΑΤΣΑΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΣΑΜΠΕΤΑΪ (ΣΑΒΒΑΣ) του Μπενάκη

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ)

 1. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Αριστείδη
 2. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θεοδώρου
 3. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ – ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη
 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στεργίου
 5. ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου 6. ΓΡΙΜΠΑΜΠΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Αλεξάνδρου
 6. ΖΑΒΑΛΟΥ ΜΙΛΙΤΣΑ του Πούτνικ
 7. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΑΛΚΗΣΤΗ του Παύλου
 8. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΑΝΤΡΙΑΝ του ∆ηµητρίου
 9. ΛΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
 10. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ηµητρίου
 11. ΜΑΡΓΙΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μελετίου
 12. ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σωτηρίου
 13. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Νικολάου
 14. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 15. ΣΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του Ανδρέα
 16. ΤΣΕΠΕΡΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ του ∆ηµητρίου
 17. ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Χρήστου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Θεοφάνη
 2. ΒΕΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
 3. ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Βασιλείου
 4. ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
 5. ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 6. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου
 7. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ του Κλεάνθη
 8. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ∆ηµητρίου
 9. ΜΠΑΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του Στέλιου

ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.∆.Ε.Μ.)

 1. MΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του Γεωργίου
 2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη
 3. ΣΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Μιλτιάδη
 4. ΦΟΡΤΩΜΑ ΣΟΥΣΑΝΑ του Στεφάνου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 1. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Σπυρίδωνος-Μιχαήλ
 2. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Θωµά
 3. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ (ΕΦΗ) του ∆ηµητρίου
 4. ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 5. ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΜΕΛΙΤΙΝΗ (ΜΕΛΙΤΤΑ) του Ιωάννη
 6. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) του Στυλιανού
 7. ∆ΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Βασιλείου 8. ∆ΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Μάρκου
 8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ζαχαρία
 9. ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη
 10. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
 11. ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ∆ιονύση
 12. ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
 13. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου
 14. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΥ) του Κωνσταντίνου
 15. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Ιωάννη
 16. ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία
 17. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.∆.Α.)

 1. ΒΡΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τιµολέοντος
 2. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ∆ηµητρίου
 3. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Σπυρίδωνα
 4. ΚΡΗΣΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
 5. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χριστοφόρου
 6. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
 7. ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 8. ΤΡΑΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ-ΣΕΜΕΛΗ του Γερασίµου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ –

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής,

κοµµουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας &

Μετωπική Αριστερή Συµπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία

δυνάµεων και αγωνιστών/στριών

 1. ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΗ του Ευαγγέλου
 2. ΑΣΛΑΝΙ∆Η ΠΑΡΘΕΝΑ (ΘΕΝΙΑ) του Παύλου
 3. ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου
 4. ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
 5. ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ∆ηµητρίου
 6. ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ηµητρίου
 7. ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του Γεωργίου
 8. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος
 9. ΚΟΥΤΖΟΥΡΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου
 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου
 11. ΜΠΛΑΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου
 12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Παναγιώτη 13. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ∆Η ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του Σιδερή
 13. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
 14. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
 15. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εµµανουήλ
 16. ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
 17. ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Φωτίου

ΚΚΕ(µ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 1. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστοµένη
 2. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ∆ηµητρίου
 3. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ∆ηµητρίου
 4. ΜΑΝ∆ΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου
 5. ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 6. ΝΕΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευστρατίου
 7. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Γεωργίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ- ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ∆ιονυσίου
 2. ΖΙΑΚΟΥ ΕΛΕΑΝΑ του Γιώργου
 3. ΚΛΑ∆ΟΥΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Νικολάου
 4. ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Φωτίου – Φανουρίου
 5. ΛΑΜΠΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Γερασίµου
 6. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Κωνσταντίνου
 7. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Λουκά
 8. ΝΙΑΣΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
 9. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαραλάµπους
 10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Αλεξάνδρου
 11. ΣΑΜΑΡΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ του Βασιλείου
 12. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Χρήστου
 13. ΤΣΙΤΗΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ) του Γεωργίου
 14. ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΘΑ του Νικολάου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ,

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΕΣ –

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου

 1. ΑΛΒΕΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ) του Ιωάννη
 2. ΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Ιωάννη
 3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΤΙΜΗΣ) του Αργυρίου
 4. ΑΣΤΡΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ∆ηµητρίου
 5. ΒΑΖΥΧΑ (ΒΑΖΕΧΑ) ΚΡΙΣΤΟΦ-ΙΡΕΝΕΟΥΣ του Λουτσιάν
 6. ΚΑΛΑΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευαγγέλου-Γεωργίου
 7. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ-∆ΑΤΣΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ανδρέα
 8. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Τριαντάφυλλου
 9. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ του Αλεξάνδρου
 10. ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου
 11. ΜΠΑΣΤΑ ΑΝΝΑ του Βασιλείου
 12. ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου
 13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου
 14. ΠΑΝΤΙΡΗ-ΚΑΡΡΕΡ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΡΟΛΙΝΑ) του ∆ηµητρίου
 15. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
 16. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ηµητρίου
 17. ΠΕΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γεωργίου

Β) Οι κατωτέρω µεµονωµένοι υποψήφιοι

 1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ του Παναγιώτη
 2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
 3. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 4. ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β΄ ΑΘΗΝΩΝ

Α) Οι κατωτέρω συνδυασµοί κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων :

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 1. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ∆ιαµαντή
 2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ του Παναγιώτη
 3. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ του Ιωάννη
 4. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ) του ∆ηµητρίου
 5. ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη
 6. ΓΕΛΑ∆ΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Γεωργίου
 7. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΑΠΟΥΛΑ (ΑΓΑΠΗ) του Αντωνίου
 8. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ του Αθανασίου
 9. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Χαραλάµπους
 10. ∆ΑΒΒΕΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Ιωάννη
 11. ∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του Γερασίµου
 12. ∆ΕΝ∆ΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 13. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Γεωργίου
 14. ΗΣΑΪΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παύλου-Ευαγγέλου
 15. ΙΑΚΩΒΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) του Χρυσοστόµου
 16. ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 17. ΚΑΛΑΓΚΜΠΟΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Σαµουήλ
 18. ΚΑΡΑΪΝ∆ΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ του Γεωργίου
 19. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ του Αρκαδίου
 20. ΚΑΦΕΤΖΗ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ∆ηµητρίου
 21. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ του Βασιλείου
 22. ΚΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
 23. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 24. ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ) του Αθανασίου
 25. ΜΑΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
 26. ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΑΒΕΡΗΣ) του Αναστασίου
 27. ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΛΗ) του ∆ηµητρίου
 28. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννου
 29. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου
 30. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος 31. ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΜΠΕΤΥ) του Ηλία
 31. ΜΠΡΟΥΜΑ-ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του Αθανασίου
 32. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του Βασιλείου
 33. ΠΑΛΛΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Νίκου
 34. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Παναγιώτη
 35. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Θεοδώρου
 36. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Παναγιώτη
 37. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αγγέλου
 38. ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΟΛΓΑ συζ. Γεωργίου
 39. ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του Γεωργίου
 40. ΡΗΝΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Νικολάου
 41. ΣΑΜΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ροζέ
 42. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Γεωργίου
 43. ΦΟΥΚΗ -ΠΑΠΑΞΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ζήση
 44. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Ιωάννη
 45. ΧΙΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
 46. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φωτίου
 47. ΨΥΧΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Ιωάννη

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 1. ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αριστείδη
 2. ΑΛΑΤΣΗ ΦΡΑΙΛΙΧ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη
 3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη
 4. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου
 5. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ του Γεωργίου
 6. ΒΑΛΑΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του Παναγιώτη
 7. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 8. ΒΙΤΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
 9. ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΥΣ-ΝΙΚΟΣ του Γεωργίου
 10. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) του Χρήστου
 11. ∆ΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
 12. ∆ΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα
 13. ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εµµανουήλ
 14. ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ του Νικολάου
 15. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Παντελή
 16. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) του Σωκράτη
 17. ΚΑΡΙΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Αντωνίου
 18. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία
 19. ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Γρηγορίου
 20. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του Φωτίου 21. ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του Γεωργίου
 21. ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ∆ηµητρίου
 22. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ελευθερίου
 23. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιλτιάδη
 24. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ (ΕΡΗ) του Φωτίου
 25. ΛΑΓ∆Α ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Παναγιώτη
 26. ΛΙΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αντωνίου
 27. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη
 28. ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Νικολάου
 29. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή
 30. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 31. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΗΛΙΑΝΑ του Κωνσταντίνου
 32. ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου
 33. ΞΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γαλάτη
 34. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Βασιλείου
 35. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΦΗ) του Νικολάου
 36. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού
 37. ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Εµµανουήλ
 38. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Οµήρου
 39. ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
 40. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
 41. ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 42. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ του Στεφάνου
 43. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
 44. ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ του Βασιλείου
 45. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 46. ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ του Φωτίου
 47. ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

 1. Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) του Αναστασίου
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΗ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) του Εµµανουήλ
 3. ΑΚΡΙΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του Ελευθερίου
 4. ΑΛ ΣΑΛΕΧ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του Ιµπραήµ
 5. ΑΛΕΠΟΥ – ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του Αναστασίου
 6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
 7. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευστρατίου
 8. ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ – Άγγελου
 9. ΒΕΝΤΟΥΡΑ – ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του Γεωργίου
 10. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του Ευαγγέλου
 11. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του Συµεών
 12. ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) του Γεωργίου 13. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Νικολάου
 13. ∆ΑΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του Ναπολέοντος
 14. ∆ΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ του Βίκτωρος
 15. ∆ΙΓΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Παντελή
 16. ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παυσανία
 17. ΖΑΡΚΑ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αποστόλου
 18. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου
 19. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάµπους
 20. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
 21. ΚΟΝ∆Η – ΛΑΜΝΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Λουκά
 22. ΚΟΤΤΑΡΙ∆Η ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη
 23. ΚΟΥΜΠΑΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου
 24. ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
 25. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου
 26. ΛΑΟΠΟ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 27. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Στυλιανού
 28. ΛΙΒΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του Παναγιώτη
 29. ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Νικολάου
 30. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος
 31. ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του Λουίζου
 32. ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ζαχαρία
 33. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ανδρέα
 34. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χαραλάµπους
 35. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ – ΒΑΛΕΡΙΑ του Κωνσταντίνου
 36. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Παναγιώτη
 37. ΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
 38. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ – ΝΤΖΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΝΑ) του Αγγέλου
 39. ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αχιλλέα
 40. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του Παναγιώτη
 41. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου
 42. ΨΥΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ξενοφώντος

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

 1. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 2. ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 3. ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη
 4. ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου
 5. ΖΩΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου 6. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Σπυρίδωνος
 6. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παύλου
 7. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 8. ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κυριάκου
 9. ΚΑΤΡΑΜΑ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου
 10. ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χρήστου
 11. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου
 12. ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Μιχαήλ
 13. ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεοδώρου
 14. ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη
 15. ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 16. ΚΩΣΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Στυλιανού
 17. ΚΩΤΣΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αναστασίου
 18. ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κυριάκου
 19. ΛΙΝΑΡ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 20. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Ελευθερίου
 21. ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Ιωάννη
 22. ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννου
 23. ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ∆ηµητρίου
 24. ΜΠΑΓΟΥΡ∆Η ΚΛΕΟΝΙΚΗ του Θεοδοσίου
 25. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ του Χρήστου
 26. ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος
 27. ΜΠΟΥΓΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του Παναγιώτη
 28. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Παναγιώτη
 29. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου
 30. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου
 31. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ του Κωνσταντίνου
 32. ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου
 33. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Γεωργίου
 34. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Μιχαήλ
 35. ΣΟΥΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ του Αλεξάνδρου
 36. ΣΠΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ (ΑΡΗΣ) του Γεωργίου
 37. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γρηγορίου
 38. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΦΙΛΙΤΣΑ του Αλεξάνδρου
 39. ΤΣΕΒΑ ΑΘΗΝΑ του Βασιλείου
 40. ΤΣΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου
 41. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Νικολάου
 42. ΧΑΒΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του Παντελή
 43. ΧΑΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ηµητρίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 1. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου
 2. ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Παντελή 3. ΑΡΑΠΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) χήρα ∆ηµητρίου
 3. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του Κωνσταντίνου
 4. ΑΥΓΕΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Αθανασίου
 5. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία
 6. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σπυρίδωνος
 7. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
 8. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Σπυρίδωνος
 9. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του Πετρόπουλου
 10. ∆ΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του Αθανασίου
 11. ∆ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Χρήστου
 12. ∆ΡΙΜΑΛΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του Νικολάου
 13. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του ∆ηµητρίου
 14. ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
 15. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ανδρέα
 16. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φραγκίσκου
 17. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα
 18. ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου
 19. ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Περικλή
 20. ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
 21. ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 22. ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
 23. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εµµανουήλ
 24. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Μαρίνου
 25. ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του Αριστείδη
 26. ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αργυρίου
 27. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 28. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Σταµατίου
 29. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
 30. ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 31. ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εµµανουήλ
 32. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ευαγγέλου
 33. ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του Χρήστου
 34. ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του Ευστρατίου
 35. ΣΑΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του ∆ιονυσίου
 36. ΣΙΑΝΤΟΥ ΟΛΓΑ του Αποστόλου
 37. ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου
 38. ΣΚΟΥΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Μιχαήλ
 39. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
 40. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ∆ιονυσίου
 41. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
 42. ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βασιλείου
 43. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
 44. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Εµµανουήλ 46. ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Γεωργίου
 45. ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη
 46. ΨΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Γεωργίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος

 1. ΑΛΑΪΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Γεωργίου
 3. ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου
 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του Θεοδώρου
 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 6. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου – Μάριου
 7. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ του Ιωάννη
 8. ΚΑΪΣΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου
 9. ΚΙΑΜΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου
 10. ΚΟΛΙΟΣ ΖΩΗΣ του Θρασύβουλου
 11. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ιονυσίου
 12. ΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη
 13. ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κλεάνθη
 14. ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ανδρέα
 15. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Εµµανουήλ
 16. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
 17. ΡΟΥΣΣΗ ΡΕΒΕΚΚΑ – ∆ΗΜΗΤΡΑ του Λουκά
 18. ΣΙΩΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λεωνίδα
 19. ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του Αλεξάνδρου
 20. ΤΣΑΤΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αριστοτέλη
 21. ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Νικολάου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.∆.Ε.)

 1. ΑΣΛΑΝΙ∆Η ΑΝΝΑ του Γεωργίου
 2. ∆ΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 3. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη
 4. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΡΟΝΙΟΣ του ∆ιονυσίου
 5. ΣΚΕΥΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Σπυρίδωνος

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

 1. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα
 2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Λόη
 3. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη 4. ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Παναγιώτη
 4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου
 5. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 6. ΒΑΟΝΑΚΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ του ∆ηµητρίου
 7. ΒΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αριστείδη
 8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Λαζάρου
 9. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του Ερωτόκριτου
 10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γερασίµου
 11. ΓΚΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου
 12. ΓΟΥ∆ΕΒΕΝΟΥ ∆ΕΒΟΡΑ του Ηλία
 13. ∆ΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Μιχαήλ
 14. ∆ΡΑΓΩΝΑ ΑΚΡΙΒΗ του Σπυρίδωνος
 15. ΖΕΝΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βασιλείου
 16. ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ του ∆ηµητρίου
 17. ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου
 18. ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του Ιωάννη
 19. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Αθανασίου
 20. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Γεωργίου
 21. ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου
 22. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ελευθερίου
 23. ΚΑΤΣΙΝΑ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου
 24. ΚΟΛΤΣΙ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου
 25. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
 26. ΚΟΡΑΚΙ∆ΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ του Σπυρίδωνος
 27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου
 28. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σιδέρη
 29. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Εµµανουήλ
 30. ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Παναγιώτη
 31. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ηµητρίου
 32. ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη
 33. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του Χρήστου
 34. ΝΤΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη
 35. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Ζώη
 36. ΠΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγγέλου
 37. ΠΑΤΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ του Αλεξάνδρου
 38. ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου
 39. ΣΑΛΑΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου
 40. ΣΑΛΤΕΡΗ ΝΑΝΤΙΑ του Νικολάου
 41. ΣΙΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φωτίου
 42. ΣΠΟΝ∆ΥΛΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου
 43. ΤΣΑΓΓΙΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου
 44. ΤΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου
 45. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Εµµανουήλ 47. ΧΑΛΑΡΗ – ΜΠΑΡΑ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ , ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ∆ΕΞΙΑ,

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΠΑΣΟΚ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ

ΠΟΛΕΜΟ ΚΟΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ

ΖΩΕΣ , ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΑ.Ε.Κ.Ε.

 1. ΤΖΑΛΑΖΙ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ του Ιωάννη

ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

 1. ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του Οδυσσέα

ΕEΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

 1. .ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αναστασίου
 2. ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου
 3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Τρύφωνα
 4. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Σπύρου
 5. ΜΑΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)

 1. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
 2. ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου Χατζηπαυλίδη
 3. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
 4. ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου
 5. ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του ∆ηµητρίου
 6. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος
 7. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ του ∆ηµητρίου
 8. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
 9. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
 10. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Περικλή
 11. ∆ΕΚΑΝΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ελευθερίου
 12. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆Η ΝΙΚΗ του Αριστοτέλη 13. ΖΑΡΑΒΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ∆ηµητρίου
 13. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αγγελή
 14. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Παναγιώτη
 15. ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ευαγγέλου
 16. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΒΑΣΣΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ) του Παντελή
 17. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του Στυλιανού
 18. ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Ανδρέα
 19. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 20. ΚΟΥΤΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου
 21. ΚΡΑΣΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
 22. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
 23. ΛΑΠΑΤΑ ΜΑΡΙΑ του Θεοδοσίου
 24. ΛΕΒΚΙΝΑ – ΦΩΤΙΑ∆Η ΟΛΓΑ του Βλαδίµηρου
 25. ΛΕΣΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ
 26. ΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου
 27. ΜΑΚΡΥ∆ΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του Γεωργίου
 28. ΜΠΟΓΙΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Μόσχου
 29. ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Τηλέµαχου
 30. ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του Ιωάννη
 31. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Θεοδώρου
 32. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
 33. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ισαάκ
 34. ΡΕΝΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου
 35. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία
 36. ΣΤΑΘΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ευαγγέλου
 37. ΣΥΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη
 38. ΤΣΙΑΤΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ του ∆ηµητρίου
 39. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 40. ΤΣΟΠΕΛΑ ∆ΑΝΑΗ του ∆ηµητρίου
 41. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Μιχαήλ
 42. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) του Φιλίππου
 43. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του Κωνσταντίνου
 44. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Γεωργίου
 45. ΦΩΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
 46. ΧΟΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ανδρέα

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

 1. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Αποστόλου
 2. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του Ευαγγέλου
 3. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Βασιλείου
 4. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Νικολάου
 5. ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Χάικ 6. ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γερασίµου
 6. ΖΑΜΠΟΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
 7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννη
 8. ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
 9. ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
 10. ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Στυλιανού
 11. ΚΩΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Στεφάνου
 12. ΜΑ∆ΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ
 13. ΣΑΛΜΑΝ ΤΖΑΜΑΛ – ΧΡΗΣΤΟΣ του Χοσσεΐν
 14. ΣΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 15. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΠΙΠΙΝΑ του Μηνά
 16. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου
 17. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου

ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.∆.Ε.Μ.)

 1. ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου
 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ του Βασιλείου
 3. ΕΛ ΤΑΧΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του Χάνι
 4. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Ηλία
 5. ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννη
 6. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου
 7. ΚΟΥΛΑΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ελευθερίου
 8. ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Αµβροσίου
 9. ΛΩΡΙ∆Α-ΜΑΛΛΙΡΗ ΒΑΓΙΑ του Αθανασίου
 10. ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
 11. ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 12. ΣΕΒΑΣΛΙ∆Η ΜΑΡΙΑ του Χαραλάµπους
 13. ΤΖΟΥ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

¨ΡΟ ΜΑ¨ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 1. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αγγέλου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 1. ΑΓΕΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου
 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ηλία
 3. ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού
 4. ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του Αντωνίου 5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου
 5. ΒΑΡΕΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
 6. ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εµµανουήλ
 7. ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Αθανασίου
 8. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
 9. ΓΚΙΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 10. ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ηµητρίου
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Αντρέι
 12. ∆ΟΥΣΛΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ηµητρίου
 13. ∆ΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου
 14. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αθανασίου
 15. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΕΜΟΣ) του Στυλιανού
 16. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 17. ΚΑΡΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του Ελευθερίου
 18. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Μιχαήλ
 19. ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
 20. ΚΛΑΥ∆ΙΑΝΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ (ΝΤΕΝΙΖ) του Θεοδώρου
 21. ΚΟΛΛΑΡΟΥ – ΤΟΥΠΑΪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) – ΜΑΡΙΑ του Αλεξάνδρου
 22. ΚΟΝΤΟΠΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου
 23. ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ
 24. ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Φιλίππου
 25. ΚΩΣΤΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
 26. ΛΑΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
 27. ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 28. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του Λυκούργου
 29. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Γεωργίου
 30. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Φαίδωνος
 31. ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
 32. ΜΠΙΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 33. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Σπυρίδωνος
 34. ΠΑΤΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταύρου
 35. ΠΡΙΝΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη
 36. ΠΡΟΣΑΛΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου
 37. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
 38. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου
 39. ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου
 40. ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 41. ΤΣΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 42. ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Σταµατίου
 43. ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Ηλία
 44. ΦΕΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Ιωάννη
 45. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Φιλίππου
 46. ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ματθαίου 48. ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.∆.Α.)

 1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Κωνσταντίνου
 3. ΓΚΙΩΣΗ ΒΑΪΑ του Γεωργίου
 4. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπύρου
 5. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΝΑ του Γεωργίου
 6. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου
 7. ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου
 8. ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ του Στεφάνου
 9. ΦΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ –

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής,

κοµµουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας &

Μετωπική Αριστερή Συµπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία

δυνάµεων και αγωνιστών/στριών

 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
 2. ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ-ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου
 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Στυλιανού
 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Βασιλείου
 5. ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου
 6. ΑΥΘΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωάννη
 7. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
 8. ΒΑΣΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του Παναγιώτη
 9. ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ
 10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
 11. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Χρίστου
 12. ΓΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
 13. ∆ΑΡ∆ΑΒΙΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ του Νικολάου
 14. ∆ΕΣΥΛΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
 15. ∆ΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 16. ∆ΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Γεωργίου
 17. ΖΟΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ∆ηµητρίου
 18. ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ του Στυλιανού
 19. ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Παναγιώτη 20. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κοσµά
 20. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου
 21. ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη
 22. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Ευτυχίου
 23. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Έκτορα
 24. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ (ΕΜΜΥ) του ∆ηµητρίου
 25. ΜΑΥΡΟΥ∆ΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ηµητρίου
 26. ΜΟΣ – ΣΥΨΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΙΡΙΕΛ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Tom Mos
 27. ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ
 28. ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εµµανουήλ
 29. ΜΠΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σπύρου
 30. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ του Βασιλείου
 31. ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου
 32. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
 33. ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελισσαίου
 34. ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου
 35. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη
 36. ΠΙΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μαξίµου
 37. ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρυσοστόµου
 38. ΣΚΥΝ∆ΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
 39. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου
 40. ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
 41. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
 42. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αντωνίου
 43. ΤΖΟΥΛΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φωτίου
 44. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου
 45. ΤΣΙΤΚΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
 46. ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ∆ηµητρίου
 47. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Μαρίνου

ΚΚΕ(µ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 1. ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ∆ηµητρίου
 2. ΒΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ηµητρίου
 3. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Γεωργίου
 4. ΓΚΡΟΥΗ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου
 5. ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ∆ηµητρίου
 6. ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 7. ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αριστείδη
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 9. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου
 10. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Προδρόµου 11. ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
 11. ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ του Γεωργίου
 12. ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ΙΩΣΗΦ του Σταύρου
 13. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ηµητρίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ- ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 1. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
 2. ΑΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ηµητρίου
 3. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ευσταθίου
 4. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του Στεφάνου
 5. ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ του ∆ηµητρίου
 6. ΒΟΣΚΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
 7. ΒΟΥΒΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΩΝΙΑ) του Κωνσταντίνου
 8. ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Χρήστου
 9. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Παναγιώτη
 10. ΓΚΟΛΙΟΜΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου
 11. ΓΚΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου
 12. ∆ΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευθυµίου
 13. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Στυλιανού
 14. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ του Γεωργίου
 15. ∆ΕΣΙΝΙΩΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΩ του Κωνσταντίνου
 16. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του Χρήστου
 17. ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
 18. ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ανάργυρου
 19. ΖΑΒΕΡ∆ΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ΚΑΚΙΑ ) του Παναγιώτη
 20. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
 21. ΚΛΑ∆Η ΒΑΡΒΑΡΑ του ∆ιονυσίου
 22. ΚΙΝΙΟΥΑ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ – ΜΑΪΝΑ του Πήτερ
 23. ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ∆ηµητρίου
 24. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Κυριάκου
 25. ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
 26. ΚΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναργύρου
 27. ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου
 28. ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 29. ΛΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
 30. ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Εµµανουήλ
 31. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη
 32. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία
 33. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γερασίµου
 34. ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 35. ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου
 36. ΝΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πολυκάρπου 37. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ∆ηµητρίου
 37. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
 38. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σωκράτη
 39. ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΡΗΣ – ΓΑΛΗΝΟΣ του Ιερώνυµου-Ηλία
 40. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου
 41. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Βασιλείου
 42. ΤΣΙΚΝΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταµάτη
 43. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του Φωτίου
 44. ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σοφοκλή
 45. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Περικλή

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ,

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΕΣ –

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 1. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Ηλία
 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στεργίου
 3. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη
 4. Α∆ΟΡΓΙΑΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
 5. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευσταθίου
 6. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του Ηλία
 7. ΑΣΤΡΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ∆ηµητρίου
 8. ΒΑΣΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (ΡΕΝΟΣ) του Παναγιώτη
 9. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ του Χαραλάµπους
 10. ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Κυριάκου
 11. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου
 12. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ-ΜΥΡΙ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου
 13. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΣΙΑΚΑ) ΚΑΛΛΙΤΣΑ του Κωνσταντίνου
 14. ΓΚΙΟΚΑ-ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) του Γεωργίου
 15. ∆ΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του Αντωνίου
 16. ∆ΕΡΜΕΣΟΝΛΟΥΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ του Ιωάννη
 17. ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γερασίµου
 18. ∆ΗΜΗΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Χρήστου
 19. ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη
 20. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΗΣ ΟΜΗΡΟΣ του Αθανασίου
 21. ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
 22. ΚΙΟΥΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θεοδώρου
 23. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Χρήστου 24. ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου
 24. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ∆ηµητρίου
 25. ΛΕΠΙ∆Α ΕΛΕΝΗ του Χρήστου
 26. ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στεργίου
 27. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
 28. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
 29. ΜΠΑΜΠΟΥΣΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ του Ιωάννη
 30. ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου
 31. ΝΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Γεωργίου
 32. ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ιονυσίου
 33. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Σωκράτη
 34. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΓΕΝΗΣ του Πέτρου
 35. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θεµιστοκλή
 36. ΡΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 37. ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
 38. ΣΙ∆ΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου
 39. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του Λάµπρου
 40. ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) του Κωνσταντίνου
 41. ΤΖΑΝΕΤΕΑ (ΤΖΑΝΕΤ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παρασκευά
 42. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ του Κωνσταντίνου
 43. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ του Χρήστου
 44. ΧΑΛΚΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Στεφάνου
 45. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Γερασίµου

Β) Οι κατωτέρω µεµονωµένοι υποψήφιοι

 1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
 2. ∆ΑΚΑΝΑΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Ιωάννη
 3. ∆ΑΛΙΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Ζήσου
 4. ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
 5. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Αλεξάνδρου
 6. ΚΛΑΠΑΚΗΣ ∆ΟΡΥΛΑΟΣ του Ευαγγέλου
 7. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Ευαγγέλου
 8. ΜΠΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου
 9. ΧΑΖΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Μιχάλη

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α) Οι κατωτέρω συνδυασµοί κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων :

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ∆ηµητρίου

 1. ΖΑΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ∆ηµητρίου
 2. ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ ΓΑΡΟΥΦΑΗΛ (ΦΑΗΛΟΣ) του Μιλτιάδη
 3. ΚΡΙΤΣΙ∆ΗΜΑ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου
 4. ΜΑΚΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ελευθερίου
 5. ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου
 6. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Θωµά
 7. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 8. ΤΟΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
 9. ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
 10. ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 1. ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Νικολάου
 2. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Ελευθερίου
 3. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ) του Γεωργίου
 4. ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Κυριακούλη
 5. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Φωτίου
 6. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
 7. ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Παναγιώτη
 8. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
 9. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θεοδώρου
 10. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑ) του Γεωργίου
 11. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του Κωνσταντίνου
 2. ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου
 3. ΚΑΛΠΑΚΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του ∆ηµητρίου
 4. ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Μιχαήλ
 5. ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη
 6. ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ∆ηµητρίου
 7. ΚΡΟΥΠΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του Κούµη
 8. ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 9. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ιονυσίου
 10. ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

 1. ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευάγγελου 2. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη
 2. ΠΑΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σωτηρίου
 3. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 4. ΣΑΛΟΥΦΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Αντωνίου
 5. ΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Ιωάννη
 6. ΤΣΕΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη
 7. ΧΑ∆ΙΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του Μιχαήλ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου
 2. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
 3. ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του Θεοδώρου
 4. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ του Εµµανουήλ
 5. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Θεοδώρου
 6. ΞΟΥΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ηµητρίου
 7. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Ιωάννη
 8. ΠΑΠΟΥΤΣΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Σταύρου
 9. ΠΑΤΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαραλάµπους
 10. ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 11. ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος

 1. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Ευαγγέλου
 2. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη
 3. ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Αλέξανδρου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.∆.Ε.)

 1. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ηµητρίου
 2. ΜΠΑΡ∆ΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

 1. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
 2. ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αθανασίου
 3. ΛΙΜΝΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη 4. ΠΑΙ∆ΙΑ∆ΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του Γεωργίου
 4. ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου
 5. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του Νικολάου
 6. ΣΦΕΝ∆ΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ηµητρίου
 7. ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βλασίου
 8. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Αναστασίου
 9. ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Χαραλάµπους

ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

 1. ΚΑΠΛΑΝΤΖΗ ΝΙΚΗ του ∆ηµητρίου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΟΜΜΑ

 1. ∆ΕΛΗΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου
 2. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σταύρου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ)

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 2. ΓΡΙΜΠΙΛΑΚΟΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ του Κωνσταντίνου
 3. ΕΛΛΗΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 4. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία
 5. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου
 6. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 7. ΛΙΒΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ του Ευαγγέλου
 8. ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου
 9. ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
 10. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ-ΝΤΕΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΥΡΙΑΜ) του Βασιλείου
 11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΛΕΛΟΥ∆ΙΑ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

 1. ΚΙΡΛΑΓΚΙΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
 2. ΜΟΥΚΑΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Μηνά
 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευτυχίου

ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.∆.Ε.Μ.) 1. ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κυριάκου

 1. ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Σωτηρίου
 2. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωµά

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 1. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη
 2. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ιωάννη
 3. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
 4. ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου
 5. ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παντελή
 6. ΚΟΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
 8. ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Τζιοβάννι
 9. ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ηµητρίου
 10. ΡΟΥΒΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου
 11. ΤΣΑΚΩΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του Αναστασίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.∆.Α.)

 1. ΠΑΠΑ∆ΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ –

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής,

κοµµουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας &

Μετωπική Αριστερή Συµπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία

δυνάµεων και αγωνιστών/στριών

 1. ΒΟΓΙΑΤΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
 2. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γρηγορίου
 3. ∆ΙΑΒΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στυλιανού
 4. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου
 5. ΘΩΪ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη
 6. ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ηµητρίου
 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
 8. ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ηµοσθένη
 9. ΡΑΦΤΗ ΕΛΕΝΗ του ∆ηµητρίου
 10. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 11. ΧΟΥ∆ΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Κωνσταντίνου ΚΚΕ(µ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 12. ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του Τζαννή
 13. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 14. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου
 15. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ- ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 1. Α∆ΑΜΠΑΣΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ανδρέα
 2. ΑΡΓΥΡΑΚΗ – ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Αλεξάνδρου
 3. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
 4. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
 5. ΜΑΛΤΕΖΗ ΑΝΝΑ του Παναγιώτη
 6. ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ (ΧΑΡΗΣ) του Στεπάν
 7. ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) του Βασιλείου
 8. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ,

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΕΣ –

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
 2. ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σταύρου
 3. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
 4. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 5. ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου
 6. ΛΕΣΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Νικολάου
 7. ΜΑΡΟΥΠΑ-ΤΑΟΥΞΗ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου
 8. ΜΑΥΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Παναγιώτη
 9. ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ του Κωνσταντίνου
 10. ΧΡΥΣΑΓΗ ΑΡΓΥΡΩ του Ιωάννη
 11. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ

Β) Οι κατωτέρω µεµονωµένοι υποψήφιοι

 

 1. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ηµητρίου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α) Οι κατωτέρω συνδυασµοί κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων :

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) του ∆ηµητρίου
 2. ΓΕΩΡΓΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
 3. ΓΙ∆ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου
 4. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου
 5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ταξιάρχη
 6. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου
 7. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ του Ισαάκ
 8. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
 9. ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
 10. ΚΟΥΚΟΥ∆ΕΑ ΑΝΝΑ του Κοσµά
 11. ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου
 12. ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 13. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 14. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ του Γεωργίου
 15. ΠΡΟΚΟΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
 16. ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του ∆ηµητρίου
 17. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γρηγορίου
 18. ΣΕΡ∆ΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Γεωργίου
 19. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του Γεωργίου
 20. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του Αντωνίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 1. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 2. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα
 3. ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου
 4. ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του Θεοδοσίου
 5. ΘΩΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου
 6. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΡΙΑ) του Παναγιώτη
 7. ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Στυλιανού
 8. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία
 9. ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
 10. ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ιωάννη
 11. ΜΗΤΑΦΙ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Ανδρέα 12. ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 12. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη
 13. ΣΟΥΛΤΑΝΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Χαραλάµπους
 14. ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σαββα
 15. ΤΕΚΤΟΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΒΟΥΛΑ) του Αναστασίου
 16. ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου
 17. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γεωργίου
 18. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ∆ηµητρίου
 19. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ιωάννη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

 1. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου
 2. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ηµητρίου
 3. ΚΑΛΠΑΖΙ∆ΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου
 4. ΚΕΡΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ του Φωτίου
 5. ΚΟΡ∆Α ΟΛΥΜΠΙΑ του Ευαγγέλου
 6. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου
 7. ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ – ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ του ∆ηµητρίου
 8. ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου
 9. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ του Ιωάννη
 10. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Θεοφάνη
 11. ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του Ιωάννη
 12. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιλτιάδη
 13. ΠΑΣΑΛΙ∆ΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Ισαάκ
 14. ΠΙΓΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Στυλιανού
 15. ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου
 16. ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 17. ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ηµητρίου
 18. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου
 19. ΧΑΡΙΤΩΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
 20. ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ του Τηλέµαχου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Χαραλάµπους
 2. ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου
 3. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) του Αντωνίου
 4. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου
 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Χρήστου 6. ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χρήστου
 6. ΜΕΪΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου
 7. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου
 8. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
 9. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Γεωργίου
 10. ΠΟΥΛΤΙ∆ΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του Ελευθερίου
 11. ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα
 12. ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ∆ηµητρίου
 13. ΣΟΥΠΙΑ∆ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Βασιλείου
 14. ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου
 15. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βλαδίµηρου
 16. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Βασιλείου
 17. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία
 18. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ∆ηµητρίου
 19. ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Φωτίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 

 1. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου
 2. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 3. ΒΑΛΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Βασιλείου
 4. ΒΑΡ∆ΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 5. ∆ΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη
 6. ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού – Κωνσταντίνου
 7. ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη
 8. ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Γεωργίου
 9. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου
 10. ΚΑΤΣΑΝΗ – ΤΕΡΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) συζ. Κλωνάρη
 11. ΚΟΤΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
 12. ΚΟΥΡΤΖΑΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Αντωνίου
 13. ΜΕΛΑΝΕΦΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ) του Αριστοτέλη
 14. ΜΩΥΣΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ συζ. Κωνσταντίνου
 15. ΝΑΤΖΜΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Τζωρτζ
 16. ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεµιστοκλή
 17. ΡΑΪΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ∆ηµητρίου
 18. ΣΤΟΛΤΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του ∆ηµητρίου
 19. ΤΗΛΙΚΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Ιωάννη
 20. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Βασιλείου

Τελεία –Απόστολος Γκλέτσος 1. ΓΚΙΑΛΗ ΘΕΑΝΩ του Αναστασίου

 1. ΓΚΟΥΣΜΠΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
 2. ΚΕΣΟΓΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 3. ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θωµά
 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Νικολάου
 5. ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.∆.Ε.)

 1. ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 2. ΚΤΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου
 3. ΦΟΥΡΝΟΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ
 4. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Νικολάου

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

 1. ΑΓΚΑΘΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Αθανασίου
 3. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λαζάρου
 4. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΠΙ∆Α-ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ∆ηµητρίου
 5. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ του Γεωργίου
 6. ∆ΡΟΓΟΥ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου
 7. Ε∆ΙΡΝΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Στεφάνου
 8. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
 9. ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Χαραλάµπους
 10. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Μιχαήλ
 11. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ του Νικολάου
 12. ΜΑΝΤΑΖΗ ∆ΟΜΝΑ του Ανδρέα
 13. ΜΕΡΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Γεωργίου
 14. ΝΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του Σωτηρίου
 15. ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χρήστου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

 1. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΒΑΪΟΣ του Βασιλείου
 2. ΤΣΙΟΜΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ορφέα

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ)

 1. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
 2. ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη 3. ΑΛΕΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ανδρέα
 3. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου
 4. ΒΙ∆ΑΛΗ ΛΥ∆ΙΑ του Ευαγγέλου
 5. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φωτίου
 6. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ιακώβου
 7. ∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ισαάκ
 8. ∆ΑΜΠΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Αποστόλου
 9. ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΝΑ του Νικολάου
 10. ΚΩΣΤΕΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 11. ΜΕΛΕΚΙ∆ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη
 12. ΜΗΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Ευστρατίου
 13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του Νικολάου
 14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Μιχαήλ
 15. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ ) του Ιωάννη
 16. ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 17. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Νικολάου
 18. ΦΛΟΥΡΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Νικολάου
 19. ΧΥΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

 1. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Αποστόλου
 2. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
 3. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
 4. ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 5. ∆ΟΥΛΚΕΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
 6. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 7. ΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Οδυσσέα
 8. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
 9. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
 10. ΣΥΜΕΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου

ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.∆.Ε.Μ.)

 1. ΠΑΛΗΟΣΕΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ευθυµίου
 2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του Χαραλάµπους 2. ∆ΟΥΓΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ του Ιωάννη
 2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εµµανουήλ
 3. ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΥΣ του Αντωνίου
 4. ΚΟΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου
 5. ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Μάρκου
 6. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του Γεωργίου
 7. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του Γεωργίου
 8. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Παναγιώτη
 9. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου
 10. ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ του Κωνσταντίνου
 11. ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Χρήστου
 12. ΡΑΓΤΖΗ ΝΙΚΗ του Ιωάννη
 13. ΣΑΜΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
 14. ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Αχιλλέα
 15. ΤΑΧΙΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου
 16. ΤΕΡΚΕΝΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη
 17. ΤΡΟΥΠΙΩΤΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του Ιωάννη
 18. ΤΡΥΨΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
 19. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.∆.Α.)

 1. ΣΙΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ –

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής,

κοµµουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας &

Μετωπική Αριστερή Συµπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία

δυνάµεων και αγωνιστών/στριών

 1. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευσταθίου
 2. ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αβραάµ
 3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στέργιου
 4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωµά
 5. ΚΑΤΣΙΟΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του Βασιλείου
 6. ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
 7. ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ζέρβα 8. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου
 8. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Αλεξάνδρου
 9. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 10. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου
 11. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΚΙΜΩΝ του Θωµά
 12. ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Αθανασίου
 13. ΣΑΜ∆ΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
 14. ΣΚΟΥΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ του ∆ηµοκρίτου
 15. ΣΤΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ηµητρίου
 16. ΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Ευαγγέλου
 17. ΤΖΑΜΑ∆ΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αρίσταρχου
 18. ΤΣΙΦΗ ΠΑΥΛΙΝΑ – ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου
 19. ΦΙΛΙΠΙ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Χρήστου

 

ΚΚΕ(µ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 1. ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΙΟΣ του Αθανασίου
 2. ΒΑΡΝΑΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου
 3. ΒΙΤΟΥΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του Ιωάννη
 4. ΓΚΕΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη
 5. ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου
 6. ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
 7. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
 8. ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Λεωνίδα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ- ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 1. ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου
 2. ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του Αστερίου
 3. ΓΑΖΙΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ του Στεφάνου
 4. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ηρακλή
 5. ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
 6. ∆ΟΥΒΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ( ΕΛΕΝΑ ) του Ιωάννη
 7. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Σπύρου
 8. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου
 9. ΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Νικολάου
 10. ΣΟΦΙΑΛΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ανδρέα
 11. ΣΥΡΠΗ ΜΑΡΙΝΑ του Αναστασίου
 12. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Οδυσσέα 13. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Χρήστου
 13. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
 14. ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Αριστοτέλη
 15. ΧΕΪΡ ΡΙΚΑΡΝΤΟ του Ριµόν

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ,

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΕΣ –

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 1. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Νικολάου
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ του Ιωάννου
 3. ΑΘΑΝΑΣΟΥ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ
 4. ΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Θύµιου
 5. ∆ΑΛΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Ελευθερίου
 6. ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 7. ΚΑΛΕΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου
 8. ΚΑΤΣΙΑΦΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Γεωργίου
 9. ΚΙΤΙΚΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Σάββα
 10. ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
 11. ΚΥΖΙΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αβραάµ
 12. ΛΑΒ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αγγέλου
 13. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του Λαζάρου
 14. ΜΙΧΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
 15. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Παναγιώτη
 16. ΣΠΑΝΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ∆ηµητρίου
 17. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Κυριάκου
 18. ΤΟΣΟΥΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Βασιλείου-Κλεάνθη
 19. ΤΥΠΑ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ του Γεωργίου
 20. ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Επαµεινώνδα

Β) Οι κατωτέρω µεµονωµένοι υποψήφιοι

 1. ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ του Ιωάννη Γ) Οι κατωτέρω συνδυασµοί υποψηφίων της Επικρατείας

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 1. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Πέτρου
 2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου
 3. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου
 4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου
 5. ∆ΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παναγιώτη
 6. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ευθυµίου
 7. ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
 8. ΓΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
 9. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη
 10. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ-ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ του Νικολάου
 11. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου
 12. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Θωµά

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 1. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου
 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Αντωνίου
 3. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Βασιλείου
 4. ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του Λαζάρου
 5. ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στεφάνου
 6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ζαχαρία
 7. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 8. ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
 9. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αβραάµ
 10. ΓΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του Αλεξάνδρου
 11. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Θεµιστοκλή
 12. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ του Νικολαόυ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

 1. ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ιαµαντή
 2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφάνη
 3. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ 16. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του Αντωνίου
 4. ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Προδρόµου
 5. ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βαρσάµη
 6. ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γρηγορίου
 7. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ∆ηµητρίου
 8. ΤΟΥΦΕΞΗ-ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του Αθανασίου
 9. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου
 10. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡ∆Η Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΑΓΙΑ) του Γεωργίου
 11. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

 1. ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία
 2. ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 3. ∆ΟΛΤΣΙΝΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
 4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου
 5. ΚΑΣΙ∆ΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
 6. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 1. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του Νικολάου
 2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 3. ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Νικολάου
 4. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανέστη
 5. ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου
 6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου
 7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 8. ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
 9. ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ(ΜΑΙΡΗΝΗ) συζ. Αναστασίου
 10. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα
 11. ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη
 12. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα

Τελεία- Απόστολος Γκλέτσος

 1. ΓΚΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του Κωνσταντίνου
 2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου
 3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΙΚΗ) του Μιχαήλ
 4. ΚΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου 10. ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

 1. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
 2. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού
 3. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Νικολάου
 4. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
 5. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ του Ηρακλή
 6. ΑΧΜΕΝΤ ΜΩΧΑΜΕΝΤΙΝ (ACHMENT MOCHAMENTIN) ΜΟΑΒΙΑ

(MOAVIA) του Μωχαµεντίν (MOCHAMENTIN)

 1. ΚΑΡΑΝ∆ΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Εµµανουήλ
 2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ιωάννη
 3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Χρήστου
 4. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ευαγγέλου
 5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Νικολάου
 6. ΚΟΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σεραφείµ

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ)

 1. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου
 2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου
 3. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Θεοδώρου
 4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη
 5. ΤΣΑΡΟΥ- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Σπύρου
 6. ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παύλου
 7. ∆ΕΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Σπυρίδωνα
 8. ΚΑΤΣΟΥ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χαραλάµπους
 9. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου
 10. ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θεοδώρου
 11. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Μιχαήλ
 12. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

 1. ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
 2. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου

ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.∆.Ε.Μ.) 2. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ανδρέα Ελευθερίου Αντωνίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 1. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
 2. ΣΚΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
 3. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
 4. ΕΥΦΡΑΙΜΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη
 5. ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΙΟΛΗ-∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου
 6. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ∆ηµητρίου
 7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
 8. ΛΑΜΠΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη
 9. ΜΑΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Παναγιώτη
 10. ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 11. ΜΕΝΟΥ∆ΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Φωτίου
 12. ΜΟΥΓΕΡ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Σταµατίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ –

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής,

κοµµουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας &

Μετωπική Αριστερή Συµπόρευση – ΜΑΡΣ- πολιτική συνεργασία

δυνάµεων και αγωνιστών/στριών

 1. ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου
 2. ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου
 3. ∆ΕΛΑΣΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΑΣΠΑΡ του Χρύσανθου
 4. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 5. ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
 6. ΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τηλέµαχου
 7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Γρηγορίου
 8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη
 9. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
 10. ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος
 11. ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ηλία-Ιωάννη
 12. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αθανασίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 1. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
 2. ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του Νικολάου
 3. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου 16. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου
 4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου
 5. ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του Βασιλείου
 6. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Γεωργίου
 7. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Μιχαήλ
 8. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
 9. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου
 10. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
 11. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ,ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,

ΛΕΥΚΟ,ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 1. ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φίλιππα
 2. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη
 3. ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
 4. ∆ΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Βασιλείου
 5. ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου
 6. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου
 7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Κυριάκου
 8. ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου
 9. ΡΕΤΣΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου
 10. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ∆Η ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου
 11. ΚΑΚΑΡΕΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπύρου
 12. ΣΓΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σγουρή

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.