Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 06-02-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.:83

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 08/02/2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα:

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στα πλαίσια της από 20/11/2014 πρόσκλησης της ΟΤΔ του Άξονα 4 μέτρο 321 του Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη” 2007-13 για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή μικρών φραγμάτων ανάσχεσης στον Σαρακήνικο ποταμό της Γαύδου για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων υφαλμύρωσης, λειψυδρίας, πλημμυρών και διάβρωσης εδαφών»

Η συνεδρίαση γίνεται έκτακτα επειδή η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων έχει οριστεί η 9η Φεβρουαρίου 2015. Η σύνταξη της μελέτης έγινε από το Δήμο Χανίων.

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Μ. Στεφανάκη

sarakiniko panoramia

Η παρούσα πρόσκληση συνοδευόμενη με:

  • εισήγηση για το παραπάνω θέμα
  • προϋπολογισμός του έργου

βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΓΑΥΔΟΣ (1)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.