Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση


Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 05/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση Δημοτικών Τελών για το οικονομικό έτος 2015
  2. Η υπ΄αριθμ. 127/2014 αίτηση του κ. Τσουκάτου Γιάννη για παραχώρηση του εκθεσιακού χώρου στο Φάρο από 8 έως 22/8/2015 για την πραγματοποίηση έκθεσης με θέμα «Άφθαρτη Ύλη».
  3. Το υπ΄αριθμ. 3397/21-1-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων σχετικά με την 1η εντολή πληρωμής (προκαταβολή) για το έργο: «Αναβάθμιση και Επέκταση Δικτύων ύδρευσης και σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα Δήμου Γαύδου»
  4. Το διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων σχετικά με αίτημα του κ. Ζαχαρόπουλου-γεωλόγου ΕΔΕ για παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως 30/6/2015.
  5. Συζήτηση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού 2015

20150228_130317

 

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Μ. Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση συνοδευόμενη με:

  • Ενημερωτικό σημείωμα για τα θέματα Η.Δ.

βρίσκεται:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                              Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 5/3/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

.

  1. Παράσταση 2ου δικηγόρου του Δήμου Γαύδου στην ποινική υπόθεση που απασχολεί τον Δήμο μας και που έχει ακρόαση την Παρασκευή 13/3/2015

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.