Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 17/5/2015

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ai giannis street

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                               Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 19/5/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Ανατροπών 31/12/2014

 

Συνημμένος πίνακας ΑΑΥ-ΠΑΥ προς Ανατροπή

ΑΑΥ ΠΑΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 2014

AAY ΠΑΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 2014 Α

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.