Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 12-06-2012

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 412

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

10419418_10153340376866520_825284711121726295_n

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 16/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των δημοτικών στερεών αποβλήτων του δήμου Γαύδου για το έτος 2015.
  2. Εκλογή ενός εκπροσώπου για τη σύσταση του ΦΟΔΣΑ Κρήτης (Περιφεριεακός σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης) (ΦΕΚ1908Β΄/15-5-2012).
  3. Αυθαίρετη κατασκευή και κατάληψη   κοινόχρηστου χώρου στην Καραβέ. Λήψη απόφασης για ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου.
  4. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού:  Θαλάσσιες μεταφορές.
  6. Διαφημιστικές δράσεις του δήμου.

 

 

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

Η παρούσα πρόσκληση συνοδευόμενη με:

Ενημερωτικό σημείωμα για τα θέματα Η.Δ.

θα βρίσκεται: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.