Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 24-06-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 452

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 29/06/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με την 1η εισηγητική της Οικ. Υπηρεσίας και την σχετική Απόφαση της Ο.Ε.
  2. Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των δημοτικών στερεών αποβλήτων του δήμου Γαύδου για το έτος 2015. Ορισμός δύο εκπροσώπων.
  3. Παράταση έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης Λιβανέ»
  4. Εκλογή ενός εκπροσώπου για τη σύσταση του ΦΟΔΣΑ Κρήτης (Περιφεριεακός σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης) (ΦΕΚ1908Β΄/15-5-2012).
  5. Τουριστική Προβολή Δήμου. Προτάσεις για Δράσεις.
  6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβεβληθέντων από τη ΔΟΥ Χανίων στον υπάλληλο του Δήμου Σταύρο Ιωαννίδη.
  7. Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων του Δήμου-ακτοπλοϊκά εισιτήρια σύμφωνα με την 1η εισηγητική της Οικ. Υπηρεσίας και την σχετική Απόφαση της Ο.Ε.

 

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

AI_GIANNIS_KEDRES02

 Η παρούσα πρόσκληση συνοδευόμενη με ενημερωτικό σημείωμα για τα θέματα Η.Δ.

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_29_06_2015

 

  • Τα απαραίτητα έγγραφα (ανά θέμα) υπάρχουν στο δημοτικό κατάστημα όπου μπορείτε να λάβετε γνώση και να παραλάβετε την παρούσα πρόσκληση.
  • Τα απαραίτητα έγγραφα (ανά θέμα) ψηφιακά, έχουν αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)
  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί έγκαιρα sms.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.