Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 04-07-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 06/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

11014652_10153340377901520_2220949362988251780_n

  1. Τουριστική Προβολή Δήμου. Προτάσεις για Δράσεις.

Η οικονομία του Δήμου Γαύδου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Δεδομένου ότι η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει ο δήμος Γαύδου θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το θέμα άμεσα.

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

 Η παρούσα πρόσκληση συνοδευόμενη με ενημερωτικό σημείωμα για τα θέματα Η.Δ.

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.