Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 03-09-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 662

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

20150228_130317

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 07/09/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
  2. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
  3. Ορισμός χρήστης της υπηρεσίας Web Banking που θα εξουσιοδοτείται για την παραλαβή κωδικών, για την υπογραφή σύμβασης και σχετικών αποδεικτικών εντύπων, για την παραλαβή συσκευής e-token και για την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών.
  4. Έξοδα μετακίνησης της δημάρχου

(παράσταση για λογαριασμό του δήμου στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αθήνα και το Μεικτό Ορκωτό Χανίων στις 13/10/2015 και 16/10/2015 αντίστοιχα)

 

 

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.