Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 28-09-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 739

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

2013-12-28 16.15.52

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 02/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
  2. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Κατασκευή μικρών φραγμάτων ανάσχεσης στον Σαρακήνικο ποταμό της Γαύδου για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων υφαλμύρωσης, λειψυδρίας, πλημμυρών και διάβρωσης εδαφών» στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), Μέτρο 41, Υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015, έγκριση σύναψης σύμβασης με τον ΟΑΚ ΑΕ και ορισμό εκπροσώπου για την υπογραφή της λόγω ακύρωσης της σχετικής απόφασης 29/2015.

 

 

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

 

 

 

 

 

 

 

  • Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.