Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Καλλίνικου Ευαγγελία

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 28/9/2015

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 740

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

20150416_171517

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 2/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σε συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού για πληρωμή δαπανών

Κ.Α. 80-8111.003   «Οφειλή 2014-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» (374,61€) 

Κ.Α. 10-6671.001   «Ελαστικά μεταφορικών μέσων» (2.000,00 €) 

στον νέο Κ.Α. 10-7131.001  «Κλιματιστικό μηχάνημα»να εγκριθεί η διενέργεια προμήθειας  (700,00€)

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης του δήμου για πολεοδομικό πρόστιμο σε δικηγόρο

Τις 7/10/2015 δικάζεται στο μονομελές υπόθεση για αυθαίρετη κατασκευή τοιχίου στην περιοχή Σαρακίνηκο. Προτείνω να αναθέσουμε στην Δικηγόρο Βαγιωνάκη Μερόπη του Αντωνίου τον χειρισμό της υπόθεσης

 Παρακαλείται όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρίσταται  να ειδοποιήσει τον αναπληρωματικό του.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.