Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Γαύδος 05-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 870

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 09/11/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή παραχώρησης απορριμματοφόρου από το δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στο Δήμο Γαύδου και μεταφορά του στο Δήμο Γαύδου.

 

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Μ. Στεφανάκη

20130902_063637

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στα πλαίσια των συμβατικών της υποχρεώσεων της ΕΕΑΑ όπως συμφωνήθηκαν στην τριμερή σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος Γαύδου με τη ΔΕΔΙΣΑ και ΕΕΑΑ (Απόφαση 13/2015) για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων είναι η προμήθεια απορριμματοφόρου για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Με την υπ΄αριθμ. 144/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκιδόνος (ΑΔΑ 6ΚΞΜΩΗΓ-ΑΦΖ) παραχωρείται απορριμματοφόρο ανακύκλωσης στο Δήμο μας και η ΕΕΑΑ έχει ήδη φροντίσει για τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Το όχημα είναι έτοιμο στο αμαξοστάσιο της εταιρείας στον Ασπρόπυργο. Μετά την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. Γαύδου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το όχημα να μεταφερθεί στο δήμο Γαύδου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.