Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 11/12/2015

Τηλέφωνα : 2823041101                                           αρ.πρ. 1014

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                   Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 16/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατώτερο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

.

Απολογιστικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

apostoloss 2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 11/12/2015

Τηλέφωνα : 2823041101                                           αρ.πρ. 1013

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                   Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 16/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

.

  1. Ψήφιση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 2015-12-05
  • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  1000€

 

  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

 

  1. Ανάθεση του έργου «Απρόβλεπτες ζημιές στις ομβροπλατίες – δεξαμενές (ΣΑΤΑ 4000)

 

  1. Ανάθεση του έργου Συντήριση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 5.000)

 

  1. Ανάθεση του έργου Λιθεπένδυση τοιχίων (ΣΑΤΑ 5.720)

 

  1. Ένταλμα προπληρωμής τέλη κυκλοφορίας

 

  1. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ από υπαλλήλους του Δήμου

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 1.2.3.4.5

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.