Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαύδος 22-12-2015
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1066
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ω_ω_Όίω-ίΌ-ίω_ω______-_-_ω____Έ_
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση
Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 29/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης:
1. Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου
2. Χαρακτηρισμός δρόμων του οδικού δικτύου
Α)Λιμάνι-Καστρί-Βατσιανά
Β)Λιμάνι-Σαρακίνικο
Γ)Λιμάνι-Αη Γιάννης
Δ)Λιμάνι-Κόρφος
3.Επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης
4.Τουριστική προβολή
5.Τα σκουπίδια στην περιοχή κοντά στη ΔΕΗ
Η πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Μ. Στεφανάκη
 Η παρούσα πρόσκληση
θα βρίσκεται:
1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου
2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου
3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)
 Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.