Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 23-03-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 161

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 28/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

GavdosPro

  1. Εξουσιοδότηση στην Περιφέρεια για την εκπόνηση του Τοπικού Διαχειριστικού Σχεδίου του Δήμου Γαύδου.

Εισήγηση: η Δήμαρχος

  1. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος ως εξής:

α)αποκατάσταση της κατολίσθησης στη θέση Καβούσι, προϋπολογισμού 20.000€ και β)η κατασκευή  μικροφράγματος στο ρέμα, προϋπολογισμού: 30.000€.

Εισήγηση: η Δήμαρχος

  1. Το υπ΄αριθμ. 109263/9-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π. Ε. Χανίων, κατά το μέρος που αφορά και έχει αρμοδιότητα το δημοτικό συμβούλιο, μετά από την από 3/3/2016 αναφορά του  Τσιγωνάκη Εμμ.

Εισήγηση: η πρόεδρος Δ.Σ.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.