Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 22-04-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 197

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στη συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 27η  του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και   ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

            1) Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου  Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων Δήμου Γαύδου

            2)Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λ.Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

sarakiniko-kinotitas.jpg

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  ειδική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 27η  του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και   ώρα 09:30  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης.

-Ψήφιση προϋπολογισμού ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ έτους 2016.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λ.Στεφανάκη

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.