Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 28-04-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 208

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΠΡΟΣ Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. 207/27-04-2016 αίτημα της δημάρχου

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  ειδική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός ΜΑΙΟΥ  2016 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και   ώρα 16:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης.΄

-Ψήφιση προϋπολογισμού ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ έτους 2016.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

  • Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. έχει αποσταλεί  sms.

cropped-ezgif-com-gif-maker.gif

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 28-04-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 209

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣΑ ποδέκτες

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. 207/27-04-2016 αίτημα της δημάρχου

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στη συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός ΜΑΪΟΥ  2016 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και   ώρα 17:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου  Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων Δήμου Γαύδου (σχετ. το υπ΄αριθμ. 1264/28-04-2016 έγγραφο της ΔΕΔΙΣΑ)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Λ.Στεφανάκη

  • Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.