Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 09-05-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 211

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  ειδική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 14η  του μηνός ΜΑΙΟΥ  2016 , ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και   ώρα 09:30  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης.΄

-Ψήφιση προϋπολογισμού ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ έτους 2016.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λ.Στεφανάκη

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. έχει αποσταλεί  sms.

ω_ω_Όίω-ίΌ-ίω_ω______-_-_ω____Έ_

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 09-05-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 212

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στη συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 14η  του μηνός ΜΑΪΟΥ  2016 , ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και   ώρα 10:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων Δήμου Γαύδου (σχετ. το υπ΄αριθμ. 1264/28-04-2016 έγγραφο της ΔΕΔΙΣΑ)
  • Τέλη άρδευσης Δήμου Γαύδου.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λ.Στεφανάκη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.