Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΑΥΔΟΥ


Αγαπητοί συνδημότες ο Δήμος Γαύδου στην εποχή των Καλλικρατικών Δήμων, έχει αυξημένες υποχρεώσεις στην διοικητική και οικονομική του διαχείριση του. Ο Δήμος Γαύδου, ένας από τους μικρότερους Δήμους σε πληθυσμό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καλείται να αντιμετωπίσει αρκετά ζητήματα και προβλήματα, τα οποία το κεντρικό κράτος αδυνατεί  να επιλύσει. Προβλήματα τα οποία εμείς οι Δημότες του νησιού, τα γνωρίζουμε και τα βιώνουμε καθημερινά όπως είναι το θέμα της καθαριότητας και του δημοτικού φωτισμού. Σύμφωνα με την νομοθεσία ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει καμία δαπάνη για την καθαριότητα, αν δεν έχει εισπράξει έσοδα από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η κατάσταση αυτή την στιγμή είναι τραγική. Δυστυχώς οι Δημότες και οι κάτοικοι του νησιού πρέπει να καταλάβουν καλύτερα από τον κάθε ένα, πως μόνο σε συνεργασία με τον Δήμο Γαύδου μπορούν να λύσουν τα προβλήματα τους, καθώς διαχρονικά το κεντρικό κράτος ήταν και συνεχίζει να είναι απών λόγω των μνημονίων.anatoli

Ο Δήμος Γαύδου καλεί τους δημότες και τους έχοντες ιδιοκτησία ακινήτων κτισμάτων στο νησί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να δηλώσουν την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα των κτισμάτων που διαθέτουν στο Δημαρχείου του νησιού. Ο προσδιορισμός των ακινήτων θα γίνει με προσκόμιση του ειδικού εντύπου περιουσίας Ε9. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να παραλάβουν και να καταθέσουν στο Δημαρχείο το παρακάτω σχέδιο δήλωσης τετραγωνικών ακινήτων και να φέρουν μαζί τους το Ε9.

Είναι σημαντικό, ο Δήμος Γαύδου, να μπορέσει να θεσπίσει βάση τετραγωνικών ένα αναλογικό ποσό ανταποδοτικών τελών, δίκαιο για όλους, όπως υποχρεούται από την σχετική νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους ως Δήμος.

Η Δήμαρχος ενημερώνει υπεύθυνα όλους του πολίτες και ιδιοκτήτες ακινήτων στο νησί, για την σπουδαιότητα και την νομική υποχρέωση για τον προσδιορισμό των ανταποδοτικών τελών.  Τα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα, υποχρεούται ο Δήμος Γαύδου, να τα εισπράττει για να μπορεί να καλύπτει τις δαπάνες αποκομιδής απορριμμάτων και τις δαπάνες  μεταφοράς τους στην ΔΕΔΙΣΑ. Επίσης να μπορεί να προστατεύει τις παραλίες και τους κοινόχρηστους χώρους του νησιού, από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων. Επίσης με τα ανταποδοτικά τέλη, καλείται ο Δήμος Γαύδου να πληρώσει την ΔΕΗ για τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό που υπάρχει στο νησί.

Σήμερα, η δημοτική αρχή κάνει μια προσπάθεια, ορθής και έννομης λειτουργίας του Δήμου μας, με την θέσπιση ενός δίκαιου και αναλογικού δημοτικού τέλους, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής νομοθεσία.

Η διαδικασία συλλογής των στοιχείων των τετραγωνικών ακινήτων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός, ώστε να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός ανταποδοτικών τελών.

Η Δημοτική αρχή, σεβόμενη τις δημοκρατικές διαδικασίες ενημέρωσης όλων των πολιτών και μακριά από ανούσια μικροπολιτικά παιχνίδια, καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο Δημαρχείο το σχετικό έντυπο, καταθέτοντας και το Ε9 τους. Η ολοκλήρωση των ανταποδοτικών τελών θα δώσει την δυνατότητα στον Δήμο μας, να μπορεί να λειτουργήσει σωστά και να συντηρήσει τις υποδομές δημόσιου ηλεκτροφωτισμού με σχέδια επέκτασης του και την ορθή οργάνωση της διαχείρισης των σκουπιδιών.

Με τιμή

Η δήμαρχος Γαύδου

Καλλίνικου Ευαγγελία

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.