Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 14/6/2016

Τηλέφωνα : 2823041101                                           αρ.πρ. 254

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.        Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 18/6/2016, ημέρα Σαββάτο και ώρα 11:30, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1:  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

  • Πρέπει να μπει στο τεχνικό πρόγραμμα ο ΚΑΕ 20-7325.001 ΙΔΙΟΙ-ΠΟΡΟΙ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  1.644,02€
  • πρέπει να βγει το έργο ΙΠ-Σημειακές παρεμβάσεις υπαρχόντων μικρών έργων στο οδικό δίκτυο 5000€

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

cropped-ezgif-com-gif-maker.gif

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 14/6/2016

Τηλέφωνα : 2823041101                                           αρ.πρ. 255

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                     Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 18/6/2016, ημέρα Σαββάτο και ώρα 11:45, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1:  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ του Δήμου Γαύδου Ύστερα από την με αρ.999/6-6-2016 Αναπομπή του Προϋπολογισμού

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ τρ.τεχ.πρ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (4)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (3)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (2)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ (1)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.