Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (3)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (3)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.