Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ (1)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ (1)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.