Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 17/6/2016

Τηλέφωνα : 2823041101                                           αρ.πρ. 259

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 18/6/2016, ημέρα Σαββάτο και ώρα  11:30, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συζήτηση είναι επείγον καθώς στις 6/6/2016 λάβαμε το υπ’αρ. 999/6-6-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Απ.Διοίκησης Κρήτης περί Αναπομπής του Προϋπολογισμού μέσα στο οποίο αναφέρει αυτολεξεί «Όπως σε προθεσμία  δέκα πέντε  (15) ημερών από την λήψη του παρόντος  να αναμορφώσετε  κατάλληλα τον προυπολογισμό Οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με τα ανωτέρω….». Η ημέρα λήξης της παρούσης επιστολής είναι η Τρίτη 21-6-2016. Δηλαδή μέχρι την ημέρα αυτή θα πρέπει να έχει ψηφιστεί, γραφτεί, αναρτηθεί και κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Αποκεντρωμένης. Όπως καταλαβαίνεται είναι αδύνατον την Τρίτη και να γίνει συμβούλιο στην Γαύδο, και να συνταχτούν και αναρτηθούν οι αποφάσεις και να μεταβώ στα Χανιά για την κατάθεση όλων των απαιτούμενων. Για τον ως άνω λόγο σας καλώ σε έκτακτη συνεδρίαση.

Θέμα 1:  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

  • Πρέπει να μπει στο τεχνικό πρόγραμμα ο ΚΑΕ 20-7325.001 ΙΔΙΟΙ-ΠΟΡΟΙ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  1.644,02€
  • πρέπει να βγει το έργο ΙΠ-Σημειακές παρεμβάσεις υπαρχόντων μικρών έργων στο οδικό δίκτυο 5000€

Θέμα 2: :  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ του Δήμου Γαύδου Ύστερα από την με αρ.999/6-6-2016 Αναπομπή του Προϋπολογισμού

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

sea-08

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.