Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 29-06-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:293

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:υπ΄αριθμ. 290/29-6-2016 αίτημα δημάρχου

20160217_071543

Καλείστε  να  προσέλθετε  στη τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  2016 , ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και  ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)Λύση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κανδάνου-Σελίνου και σύναψη νέας με το Δήμο Χανίων.

2)Ενημέρωση από τη δήμαρχο για προηγούμενη και επικείμενη συνάντηση με το Υπουργό Εσωτερικής Μεταρρύθμισης.

3) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών επιτροπών του Δήμου

 4)Έγκριση πρακτικού κλήρωση τακτικών μελών με τους αναπληρωτές του και σύσταση επιτροπών παραλαβής των έργων «Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Γαύδου» και «Αναπλάσεις οικισμών δήμου Γαύδου, Καστρί, Άμπελος, Βατσιανά» σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ.23339/4-5-2016 και 31962/13-6-2016  έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων.

5)Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη εποχικών κ.λπ αναγκών.

6)Πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.