Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 08-10-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:348

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

cropped-ezgif-com-gif-maker.gif

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)η από 3/10/2016 εισήγηση της Ο.Υ.

2)η από 8/10/2016 απόφαση της Ο.Ε.(10η/2016)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στη τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος τη 12η  του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και  ώρα 13:15  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.

Επισυνάπτεται το σχετ.1.

Το  σχετ. 2  θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά μόλις καθαρογραφεί.(για ενημέρωσή σας, η αναμόρφωση που εισηγείται η Ο.Ε. ταυτίζεται με της Ο.Υ.)

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.