Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 20/10/2016

Τηλέφωνα : 2823041101                                           αρ.πρ. 384

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.            20q0ryb                                                                                                                                                                                                         Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 24/10/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. ανάληψη δαπάνης
  2. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση αντλιοστασίου σχολείο ποσό 1714.66
  3. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση ΔΕΗ στον οικισμό Άμπελο ποσό 293,07
  4. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση ΔΕΗ στον οικισμό Καστρί ποσό 293,07
  5. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση ΔΕΗ στον οικισμό Βατσιανά ποσό 293,07
  6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού
  7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

 

Σχετ. η από 383-19/10/2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  και η με ΑΔΑ:ΨΣΛ3465ΦΘΕ-ΑΟΘ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΕΣ

Αναμόρφωση Κ.Α Εσόδων-Εξόδων-προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Γαύδου-Τροττοττοίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Γαύδου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

καλλίνικου ευαγγελία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.