Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Αναμόρφωση Κ.Α Εσόδων-Εξόδων-προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Γαύδου-Τροττοττοίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Γαύδου.

Αναμόρφωση Κ.Α Εσόδων-Εξόδων-προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Γαύδου-Τροττοττοίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Γαύδου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.