Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 31-10-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:420

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

11014652_10153340377901520_2220949362988251780_n

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)Το υπ΄αριθμ. 51751/6-9-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων

2)η υπ΄αριθμ. 21 απόφαση Ο.Ε.

3)η υπ΄αριθμ. 20 απόφαση Ο.Ε.

4)η υπ΄αριθμ. 383/19-10-2016 εισήγηση της Ο.Υ.

5)Έγγραφο της ανακρίτριας Χανίων

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος τη 04η  του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και  ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Παραλαβή τοιχίου στο Κόρφο (σχετ.1)

ΘΕΜΑ 2ο:Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 (σχετ.2)

ΘΕΜΑ 3ο:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετ.3)

ΘΕΜΑ 4ο:Ανάθεση σε γραφολόγο υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε υπόθεση του Δήμου (σχετ.4)

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και απόφαση με θέμα την αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση Καστρί

 

 

ΘΕΜΑ 1:Επισυνάπτεται το σχετ.1.(και το σύνολο των σχετικών εγγράφων)

ΘΕΜΑ 2 &ΘΕΜΑ 3: Τα  σχετ. 2 και 3 θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά μόλις καθαρογραφούν. Για ενημέρωσή σας επισυνάπτεται το σχετικό 4 και η αναμόρφωση που εισηγείται η Ο.Ε. ταυτίζεται με της Ο.Υ.

ΘΕΜΑ 4:Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά άμεσα

 ΘΕΜΑ 1

ΘΕΜΑ 2 & 3

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.