Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 17-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:455

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ω_ω_Όίω-ίΌ-ίω_ω______-_-_ω____Έ_

 

ΣΧΕΤ:1)η 31/2016 Απόφαση της Ο.Ε.

2)η 32/2016 απόφαση της Ο.Ε.

3)η με αρ.πρωτ. 422/2-11-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 26η  του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και  ώρα 16:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.

-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επισυνάπτεται το σχετ.3.

Τα  σχετ. 1 και 2  θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά μόλις καθαρογραφούν.

(Για ενημέρωσή σας, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού που εισηγείται η Ο.Ε. ταυτίζεται με της Ο.Υ.).  

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.