Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 2/12/2016                            2/12/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ.             480

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 GavdosPro

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 7/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Τέσσερεις Χιλ. ευρώ (4.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 25-6262.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΣΑΤΑ 2016-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΟΥΛΕΡΙΝΑ-ΚΑΒΟΥΣΙ.
  • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-6262.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΥΡ/ΣΙΑ 2016:ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ.
  • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Επτά Χιλ. ευρώ (7.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-6262.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΑΠΟΚ/ΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΦΩΚΙΑ-ΆΗ ΓΙΑΝΝΗΣ.
  • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Επτά Χιλ. ευρώ (7.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-6262.006 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΥΡ/ΣΙΑ 2014-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.
  • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-6262.007 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ CONTAINERS ΓΙΑ ΤΟ ΣΜΑΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ.
  • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. Εξακόσια Πενήντα ευρώ (5.650,00 €) σε βάρος του ΚΑ 10-6641.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
  • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. Επτακόσια Εννέα κόμμα Πενήντα Τέσσερα ευρώ (5.709,54 €) σε βάρος του ΚΑ 30-6641.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
  • Την ψήφιση του απολογισμού Δήμου Γαύδου, του οικονομικού έτους 2014
  • Την ψήφιση του απολογισμού Δήμου Γαύδου, του οικονομικού έτους 2015

 

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικού

 

&ΓΑΥΔΟΣ ΑΠΟΛ ΕΞΟΔΑ 2014 (1)

&ΓΑΥΔΟΣ ΑΠΟΛ ΕΞΟΔΑ 2014

&ΓΑΥΔΟΣ ΑΠΟΛ ΕΞΟΔΑ 2015

&ΓΑΥΔΟΣ ΑΠΟΛ ΕΣΟΔΑ 2015_1

Νεες ΠΑΥ προς ψήφιση

pay-116

pay-117

pay-118

pay-119

pay-120

pay-121

pay-122

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.