Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε έκτρακτη συνεδρίαση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος                                 29/12/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ.             534

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε έκτρακτη συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 29/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, σε έκτακτη Οικονομική Επιτροπή, καθώς η προθεσμία για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του δήμου είναι μέχρι 31/12/2016 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:xioni_18

 

  • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Δύο Χιλ. ευρώ (2.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 10-6322.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ – ΠΑΥ 123
  • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Εκατόν Πέντε ευρώ (105,00 €) σε βάρος του ΚΑ 10-6321.001 του προϋπολογισμού οικονομικούέτους 2016 για ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 7770 ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ
  • Ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή των κάτωθι τελών κυκκλοφορίας που πρέπει να πληρωθούν γιατί αλλιώς διπλασιάζεται…

ΚΗΙ2401 = 600

ΚΗΙ2429 = 600

ΚΗΥ4873 =105

ΚΗΥ4878= 210

ΚΗΥ7760=300

ΚΗΥ7769=105

ΚΗΥ7770=105

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλίνικου Ευαγγελία

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.