Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 01-02-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                         Αρ. Πρωτ.:27

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)η υπ΄αριθμ.40/2016 απόφαση Ο.Ε

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 18η  του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και  ώρα 09:45  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός 2014 (όπως εισηγείται με το σχετ.1)

ΘΕΜΑ 1:Επισυνάπτονται το σχετ.1 και οι πίνακες Εσόδων-Δαπανών 2014

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

synhmmeno-1_ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014

synhmmeno-2_ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014

synhmmeno-3_apofasi-40-_-apologismos-2014

20130902_063637

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 01-02-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                         Αρ. Πρωτ.:28

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)η υπ΄αριθμ.41/2016 απόφαση Ο.Ε

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 18η  του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και  ώρα 10:15  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός 2015 (όπως εισηγείται με το σχετ.1)

ΘΕΜΑ 1:Επισυνάπτονται το σχετ.1 και οι πίνακες Εσόδων-Δαπανών 2015

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

synhmmeno-5_ΓΑΥΔΟΣ ΑΠΟΛ ΕΣΟΔΑ 2015 

synhmmeno-6_apofasi-41_apologismos-2015

synhmmeno-4_ΓΑΥΔΟΣ ΑΠΟΛ ΕΞΟΔΑ 2015

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.