Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 01-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                         Αρ. Πρωτ.:61

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

sarakiniko panoramia

Πρόσκληση   προς  τα  μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την  05η  του μηνός  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και  ώρα 10:00στο Δημοτικό κατάστημα ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Ευστράτιος Λαμπάκης

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

Ακολουθεί πίνακας αποδεκτών:

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.