Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 11-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:89

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Σχετ: Η υπ΄αριθμ. 36/2017 Απόφαση της Ο.Ε.

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  ειδική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 15η  του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ  2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και   ώρα 10:00  για  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης.΄

 

Ψήφιση προϋπολογισμού ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ έτους 2017.

 

Σημείωση: Το Σχέδιο Προϋπολογισμού βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

  • Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί  sms.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.