Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                         Αρ. Πρωτ.:110

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)η από 9/3/2017 εισήγηση της δημάρχου (συν.1)

2)ο από 9/3/2017 πίνακας έκτακτου προσωπικού (συν.2)

3)η από 30/3/2017 εισήγηση (συν.3)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 03η  του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και  ώρα 09:15  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων για ΟΤΑ Α΄ βαθμού σύμφωνα με το αρ.15 του π.δ. 171/1987

ΘΕΜΑ 3ο:Δίμηνες συμβάσεις έκτακτου προσωπικού

ΘΕΜΑ 2ο:Τουριστική προβολή Δήμου Γαύδου

 

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

ΘΕΜΑ 1_Εισήγηση επιτροπής έργων

ΘΕΜΑ 2_Εισήγηση έκτακτου προσωπικού

ΘΕΜΑ 3_Εισήγηση για δράσεις τουριστικής προβολής

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.