Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Aside

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 27-04-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:135

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΣΧΕΤ:1)το από 27-04-2017 αίτημα της δημάρχου

2)η υπ΄αριθμ. 7/2014 απόφαση Δ.Σ.

3)η από 28/4/2014 εξουσιοδότηση βάσει της απόφασης αυτής

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 01η  του μηνός ΜΑΪΟΥ  2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και  ώρα 14:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός δικηγόρου και αμοιβής του για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-παρ.1ιε Ν.3852/2010) και συγκεκριμένα εκπροσώπηση του Δήμου την Πέμπτη 4/5/2017 που δικάζεται η αγωγή που έχει κάνει ο δήμος Γαύδου κατά του Μπικογιαννάκη Στεφάνου (βλ. 2 και 3 σχετικά).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

Αίτηση για δημοτικό συμβούλιο

Εξουσιοδότηση Σφακιωτάκη_2014

Απόφαση Νο 7 παρασταση δικηγορου 2014 .

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.