Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΤΕ αποκ. τσιμεντ. Κορφος

ΤΕ αποκ. τσιμεντ. Κορφος

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.