Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 20-06-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:217

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

 Αποδέκτ (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΣΧΕΤ:1)τα 33378 και 33379/20-06-2017 έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (συνημμένα στην παρούσα)

2)η υπ΄αριθμ. 43/2017 απόφαση της ΟΕ (αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

3) ΠΑΥ Α-70 Σχετική Απόφαση Ο.Ε (αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2017_ΟΕ_7ΝΛΩΩ9Κ-Σ3Β

Ιατρείο και παλιά μονοπάτια

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 24η  του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  2017, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και  ώρα 12:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση πρακτικού κλήρωση τακτικών μελών με τους αναπληρωτές του και σύσταση επιτροπών παραλαβής των έργων «Κατασκευή αγροτικού ιατρείου» και «Ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών και σύνδεσή τους με το υπάρχον δίκτυο μονοπατιών» σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (σχετ.1).

 

ΘΕΜΑ 2ο :

Ψήφιση της τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Α’ τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με την απόφαση 43/2017 της οικονομικής επιτροπής Δ.Γαύδου (σχετ. 2).

 

Θέμα 3ο:

Συζήτηση και εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για υπογραφή συμβολαίου παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των αιρετών Δήμου Γαύδου (Δημάρχου και αντιδημάρχου) (σχετ.3).

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.