Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Kλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις κάτωθι επιτροπές


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Γαύδος  22/6/2017

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο  24 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Γαύδου, θα διενεργηθεί παρουσία της Δημάρχου (ή του Αντιδημάρχου) και των παρόντων Δημοτικών συμβούλων  δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις κάτωθι επιτροπές:

1)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ»

2)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΥΔΟ»

Συγκεκριμένα η κλήρωση θα γίνει λαμβάνοντας υπ΄ όψη, τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 33378/20-6-2017 και 33379/20-6-2017 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Χανίων  με τα οποία ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο η διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Γαύδου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.