Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Γαύδος 10 /7/2017

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                                                   Αρ. Πρωτ:239

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου, θα διενεργηθεί παρουσία της Δημάρχου (ή του Αντιδημάρχου) και τουλάχιστον δύο παρόντων Δημοτικών συμβούλων,  δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην κάτωθι επιτροπή:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕ»

Συγκεκριμένα η κλήρωση θα γίνει λαμβάνοντας υπ΄ όψη, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 36823/5-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Χανίων  με το οποία ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο η διενέργεια κλήρωσης και η  συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν τη διενέργεια της κλήρωσης (έως την 19/7/2017) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Γαύδου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.