Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Καλλίνικου Ευαγγελία

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 20/7/2017

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 248

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 7 του ν. 3852/2010 η παραίτηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική μετά την αποδοχή του από το δημοτικό συμβούλιο και την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου συγκαλείται ειδική συνεδρίαση από τον Δημοτικό Σύμβουλο με τους περισσότερους ψήφους της συμπολίτευσης.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.   Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 23/7/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., σε ειδική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Απάντηση σε αίτημα παραίτησης της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ο Αντιδήμαρχος

(δημοτικός σύμβουλος με τους περισσότερους ψήφους της συμπολίτευσης)

 Λαμπάκης Ευστράτιος

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.