Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 02-08-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:273

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

     ΠΡΟΣ

     Αποδέκτες

                                                                                  (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γαύδου αριθμ. 51/2017

2) Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γαύδου αριθμ. 53/2017

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Αυγούστου  2017, ημέρα Κυριακή και  ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 

ΘΕΜΑ 2ο :

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

ΘΕΜΑ 3Ο :

Περιστατικό που πλήττει τον τουρισμό στο νησί μας.

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατράκη Μαρία

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Ακολουθεί πίνακας αποδεκτών:

1

Καλλίνικου Ευαγγελία
2 Λαμπάκης Ευστράτιος
3 Βαϊλακάκη Αγγελική
4 Κατράκη Μαρία
5 Κουμαντατάκης Γεώργιος
6 Τζανιδάκης Ματθαίος
7 Μιχελαράκης Μανώλης
8 Τσιριντάνη Σοφία
9 Τσιγωνάκης Μανώλης
10 Τσακίρογλου Ελένη
11 Βαϊλακάκης Μανώλης
12 Μπικογιαννάκη Μαρία
13

Στεφανάκη Λίλιαν

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.