Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 20-09-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:326

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γαύδου αριθμ. 55/2017

2) Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων αριθμ. 110/2017

3) Τροποποίηση τριμερούς προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΔΙΣΑ και ΕΕΑΑ

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα Κυριακή και  ώρα 11:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

ΘΕΜΑ 2ο :

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

ΘΕΜΑ 3Ο :

Ανάθεση σε δικηγόρο την εκτέλεση της 110/2017 απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου Χανίων

ΘΕΜΑ 4Ο :

Διοργάνωση Θεματικής Ημερίδας

ΘΕΜΑ 5Ο :

Αναφορά Τσιγωνάκη

 CCF20092017

CCF20092017_0001 αγωγή 110_2017

απόφαση ΟΕ 55_2017_ΑΔΑ

Εισηγηση 2η τροποποίηση ΠΥ και ΤΠ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατράκη Μαρία

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.