Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Εισηγηση 2η τροποποίηση ΠΥ και ΤΠ

Εισηγηση 2η τροποποίηση ΠΥ και ΤΠ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.