Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση & σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου


ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 20/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:50, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο την σύνταξη της επιταγής εκτέλεσης της απόφασης 110/2017 του πολυμελούς πρωτοδικείου Χανίων
 2. Συζήτηση για την αγωγή κατά του Δήμου από την Υδρόγειο Ανώνυμη Ασφαλιστική

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Δήμαρχος Γαύδου Ευαγγελία Καλλίνικου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 16/11/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Το συμβούλιο θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Νοεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αμοιβής δικηγόρου Δήμου Γαύδου για την σύνταξη επιταγής εκτέλεσης της 110/2017 απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου Χανίων
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα «Ανάθεση υπηρεσίας μηχανογραφικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών Δήμου Γαύδου»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθέντων έργου με τίτλο: Ανάδειξη περιπατικών διαδρομών και σύνδεσή τους με το υπάρχων δίκτυο μονοπατιών στην Γαύδο
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση Γεώτρησης Δήμου Γαύδου θέση Λιβανέ
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Κατασκευή Αγροτικού Ιατρείου Δήμου Γαύδου
 6. Αίτηση της Τσακίρογλου για τις προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 1. το με 46231/18-8-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Χανίων
 2. το με 46271/18-8-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Χανίων
 3. το με 46228/18-8-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Χανίων
 4. το με 429/16-11-2017 έγγραφο του Δήμου Γαύδου

Τα σχετικά θα βρίσκονται στο Δημαρχείο στις 17/11/2017 μετά την άφιξη του πλοίου

Η Πρόεδρος ΔΣ

Κατράκη Μαρία

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.