Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 7/12/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ.480

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην έκτακτη συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο διεξάγετε έκτακτα λόγω ΜΗ παραλαβής έγγραφου από τα ΕΛΤΑ σταλμένο από την  υπηρεσία επιτρόπου το οποίο προειδοποιούσε/ενημέρωνε για την τελική ημερομηνία παραλαβής χρηματικών ενταλμάτων ως την 11/12/2017 για το τρέχον έτος (ακολουθεί σχετικό). Το συμβούλιο θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα << Ανάθεση εργασίας συντήρησης υγρομόνωσης – γείωσης – υδραυλικής εγκατάστασης σχολείου Γαύδου>>
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα << Ανάθεση εργασίας συντήρησης και επισκευής δικτύου πυροπροστασίας>>
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα << Ανάθεση εργασίας συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού>>
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα << Ανάθεση εργασίας συντήρησης – αντιρηγματικής προστασίας τοιχοποιιών σχολείου Γαύδου>>
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα << Τουριστική προβολή Δήμου Γαύδου μέσω ραδιοφωνικής διαφήμισης δημιουργίας 4 σπότ.>>   

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

  1. Το από 06/11/2017 έγγραφο της υπηρεσίας επιτρόπου Νομού Χανίων
  2. Την απόφαση 128 του ΔΣ Χανίων

Εισηγηση ΔΣ 4-12-17

τζουναρας

Μανουσάκης

επίτροπος 11-12-20171207104712

Η Πρόεδρος ΔΣ

Κατράκη Μαρία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.